Existence č. 1/2020: Klimatické hnutí

listopad 2020

Klimatická krize je velmi naléhavá, a aby se předešlo nejhorším možným scénářům, je nutné jednat neprodleně a zastavit zejména fosilní průmysl s velmi silnou lobby a letitým propojením s politickou scénou. Jako anarchisté a anarchistky ale jdeme za požadavek konce spalování uhlí. V rámci klimatického hnutí razíme heslo: Neměňme klima, změňme systém. Anarchistický postoj při obraně klimatu zůstává striktně antikapitalistický, i když se anarchisté zapojují do iniciativ a koalic, které se v první řadě snaží vytvářet tlak na politiky a oslovovat veřejnost, aby nebyla lhostejná k osudu dalších generací. Naším cílem tedy není nějaký zelený kapitalismus, jenž se z uhlí přeorientuje na mnohem méně škodlivé způsoby získávání energie, nýbrž prosazení vize svobodné a samosprávné společnosti, kde nedochází k vykořisťování lidí ani přírody. Společnosti, jež se řídí mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“, tedy takového globálního společenství, které i přes veškerou potřebnou decentralizaci hledí na zájmy ostatních v opravdu celoplanetárním měřítku.

K tématu přinášíme hned několik rozhovorů přibližujících některé iniciativy za záchranu klimatu. Jako první odpovídá na otázky aktivista platformy Limity jsme my, v níž se angažují také mnozí anarchisté a anarchistky. Potom přichází na řadu středoškolská iniciativa globálního rozměru – Fridays for Future, a dále odpovídají dvě členky skupiny Univerzity za klima, v níž se, jak již název napovídá organizují studenti a studentky vysokých škol. Svou zkušenost přináší také bývalý aktivista platformy Extinction Rebellion. V těchto příspěvcích se snažíme sledovat zejména způsob, jakým se tyto skupiny organizují, jak rozhodují a jaké vyvíjejí aktivity. Téma pak uzavírají recenze na knihy, které nedávno vyšly v českém překladu a dotýkají se boje za klima. Jde o tituly Vzpoura proti zkáze od Jeremyho Brechera, Zpátky na zem od Bruna Latoura a Etika klimatické změny od Jamese Garveye.

Jak již bylo řečeno, rok 2020 byl omezen opatřeními proti covid-19, přesto se konalo dost akcí, s nimiž se můžete na stránkách Existence seznámit, a to zejména za klimatickou spravedlnost či na podporu rojavské autonomie, uprchlíků uvízlých na řeckých ostrovech, stíhaných antifašistů v kauze Síť nebo hnutí Black Lives Matter. Věnujeme se také projevům solidarity a vzájemné pomoci během epidemie a činnosti některých aktivistických kolektivů během její první vlny.

Podíváme se ale i do světa, a tak si můžete přečíst více než zajímavý rozhovor se zahraničními anarchistickými bojovníky na straně rojavské autonomie či něco o kořenech tureckého fašismu a boji Kurdů proti útlaku ze strany tureckého státu. Komentujeme i situaci v Bělorusku, kde lidé vyšli do ulic proti autokratickému vládci Lukašenkovi. A přinášíme vyjádření z Lakandonské džungle k dění nejen
v Mexiku.

S lítostí musíme konstatovat, že se nám od minulého čísla nashromáždilo hned několik nekrologů nedávno zesnulých anarchistů a anarchistek. Připomeneme si tedy tímto způsobem jména jako Bob Kavanagh, Lucio Urtubia Jiménez, Doris Ensinger, Stuart Christie, Alexej Sutuga a samozřejmě nemůže chybět ani David Graeber. Přinášíme ale také portréty osobností, které tu nejsou již delší dobu. Loni uplynulo 120 let od smrti a letos 175 let od narození „otce“ českého anarchismu Viléma Körbera. A dále si můžete přečíst črtu ze života marxistického teoretika Karla Korsche (1886–1961) o významu jeho teoretické práce pro anarchismus. A půjdeme ještě dál a nahlédneme do mnohem dávnější historie, když povstali otroci ve starověkém Římě.

Závěr časopisu pak tradičně patří informacím o Anarchistické federaci a textům nástěnných novin A3, tentokrát za měsíce leden–říjen 2020. Úplnou tečku pak tvoří recenze na knihy. Snad vás navnadíme k přečtení některého z uvedených titulů, např. knih V kapitalismu. Proti kapitalismu. Za hranice kapitalismu od Johna Hollowaye, Anarchismus a jeho ideály od Cindy Milstein nebo subkulturám věnovanému souboru studií Mikrofon je naše bomba.

60 stran A4 (+ plakát), doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 60 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.