O nakladatelství

Vítejte na stránkách Nakladatelství Anarchistické federace.

bookfair-16-foto00Toto nakladatelství slouží zejména pro publikační potřeby Anarchistické federace (AF, dříve ČSAF), členské organizace Internacionály anarchistických federací. Je ale zároveň otevřené spolupráci se všemi součástmi širšího antiautoritářského hnutí.

Nejsme profesionálové. Naše práce na vydávání publikací je limitována našimi schopnostmi a možnostmi. Děláme ji ve svém volném čase, a to nejenže zcela nezištně, ale velmi často s vynakládáním vlastních prostředků. Naše činnost je nezisková. Výtěžek z prodaných publikací kryje (nezřídka jen částečně) náklady na jejich tisk, případně putuje na vydání dalších věcí, jako jsou např. letáky a jiné zdarma rozdávané tiskoviny. U některých publikací proto uvádíme doporučený příspěvek na pokrytí nákladů.

Nakladatelství AF se zaměřuje na vydávání několika periodik: nástěnných novin A3 (měsíčně), zpravodaje Zdola (příležitostně), anarchistické revue Existence (čtvrtletně). Vedle toho se snažíme vydávat publikace přibližující historii, teorii a praxi antiautoritářského hnutí, ale nebráníme se ani odlehčenějšímu žánru, kterým je komiks.

Aktualizovaný přehled vydaných publikací, stejně jako distribuční místa, kde si je můžete přímo zakoupit či objednat, naleznete na těchto stránkách.

Informace o AF, anarchistické komentáře a zprávy o aktivitách antiautoritářských sil u nás i ve světě pak naleznete na webu afed.cz.

Zamlouvá-li se vám projekt Nakladatelství AF, můžete v jeho prospěch třeba uspořádat benefiční akci či se podílet na distribuci.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu:
af_contact