A3: Dva roky imperiální invaze

Můžeme mít různé výhrady, nutností však zůstává, aby se Ukrajina ubránila vražednému Z-fašistickému záměru okupace.

Stahujte, tiskněte a šiřte únorové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (únor 2024) ke stažení ZDE.

A3: Někdy je lepší mlčet

Závěr roku nebyl nijak radostný, o to víc si uvědomujeme, jak důležitá je vzájemná pomoc a péče.

Stahujte, tiskněte a šiřte prosincové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (prosinec 2023) ke stažení ZDE.

A3: Civilisté v ohni nenávisti

Není těžké se dovtípit, co mají společného Hamás s ultranacionalistickou izraelskou vládou.

Stahujte, tiskněte a šiřte říjnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (říjen 2023) ke stažení ZDE.

Existence č. 2/2023: Jídlo

Podzimní číslo anarchistické revue Existence jsme se rozhodli věnovat na první pohled všednímu tématu – jídlu. A hned na začátek musíme přiznat, že jsme si to náramně užili. Popravdě jsme se tedy věnovali více vaření a (pokud možno společnému) stolování a někteří z nás také příjemné starosti o zahrady a zahrádky, které ze sebe i přes letní vlnu veder vydaly k naší radosti spoustu dobrot.

Když se na téma jídla podíváme blíž, zjistíme, že oplývá neskutečně velkou škálou rozměrů. Je až s podivem, že není v anarchistické teorii více reflektováno. Pokud je nám známo, těšilo se svého času pozornosti v publikacích zeleného anarchismu a jeho politický rozměr se stal hlavním tématem jednoho z čísel zinu Choroba mysli v roce 2004. I Existence se ho dotkla v číslech věnovaných lokalizaci a etické spotřebě.

Faktem je, že trochu přezíravě bereme jídlo jako samozřejmost, ale pro mnoho lidí ve světě, a to i v tom západním, takovou samozřejmostí zdaleka není. Jídlo tedy v rámci hlavního tématu tohoto čísla Existence nahlížíme z mnoha různých stran. Jídlo je nutnost, základní lidská potřeba, na niž by měl mít každý nepodmíněné právo. Jenže v rámci kapitalismu se jídlo stalo nástrojem vydírání, který určuje poměry na trhu práce a z pracujících dělá jeho rukojmí. Díváme se, jak se stát snaží potlačovat aktivity, které poukazují na obrovské částky vydávané na zbrojení, zatímco lidem se nedostává to základní. Jídlo je médiem solidarity, která se velmi liší od charity zachovávající status quo. Jídlo se ukázalo být zbraní v rukou pracujících i důležitým aspektem v boji za právo na město. Jídlo je v centru svépomocných aktivit a často se stává pojítkem důležitých samosprávných vztahů. Jídlo může ukázat cestu k místu, kde žijeme, jakkoli se ho agrární průmysl snaží komodifikovat za účelem vlastních zisků. Jídlo je jednou z cest zmírnění klimatické krize a boje za biodiverzitu. Jídlo ovlivňuje naše i veřejné zdraví a můžeme skrze něj projevit svůj soucit s ostatními živými tvory, přírodou i lidmi. Jídlo je tmelem komunit a točí se kolem něj i infrastruktura samotného anarchistického hnutí. Celý příspěvek

A3: Jak jídlo ovlivňuje klima

Státy jednají ve vleku fosilního a agrárního byznysu, namísto aby se snažily utlumit klimatickou krizi.

Stahujte, tiskněte a šiřte zářijové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (září 2023) ke stažení ZDE.

A3: Bagatelizace násilí na ženách

Podle policejního prezidenta je většina znásilnění výmysl žen a podle politiků je zbytečné připojit se k deklaraci proti násilí na ženách.

Stahujte, tiskněte a šiřte srpnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (srpen 2023) ke stažení ZDE.

A3: Autoritářství na postupu

Stará „dobrá Evropa“ není rozhodně žádným rájem, pro neprivilegované spíš naopak.

Stahujte, tiskněte a šiřte červencové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (červenec 2023) ke stažení ZDE.

A3: Nenávist důstojnost nenahradí

Tím, že budou marginalizovaní (namísto míření na správné cíle) nenávidět jiné marginalizované skupiny, důstojnost nezískají.

Stahujte, tiskněte a šiřte červnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (červen 2023) ke stažení ZDE.