A3: Zemřel Král lichvářů

Lidé umírají ve velkém na covid, zatímco politici se předhánějí v kondolencích kvůli jedné kapitalistické svini.

Stahujte, tiskněte a šiřte dubnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (duben 2021) ke stažení ZDE.

Zemřel Paul Polansky

Paul Polansky se narodil 17. února 1942 v americké Iowě do rodiny německo-českých přistěhovalců. Vystudoval žurnalistiku, historii a rétoriku na univerzitě v Milwaukee. Věnoval se genealogii, což ho zavedlo mimo jiné do Státního oblastního archivu v Třeboni, kde v roce 1992 narazil na rozsáhlou dokumentaci, která se týkala koncentračního tábora v Letech. Věc ho natolik zaujala, že se věnoval jejímu studiu a zároveň, pobouřen tím, že na místě tábora stojí prasečák a představitelům státu je to úplně jedno, ji medializoval, tábor označil za koncentrační a rozpoutal celospolečenskou diskusi. Později vydal k tomuto tématu dvě knihy – Tíživé mlčení (1998) a Bouře (1999). Od roku 1999 se pro OSN věnoval problémům Romů v Kosovu, kde mj. odhalil případy otravy olovem v tamních utečeneckých táborech spravovaných právě OSN. V roce 2004 získal prestižní ocenění The Weimar Human Rights Award za boj za svobodu, rovnost a právo na svobodu slova a respektování práva menšin. Vydal více než padesát knih a básnických sbírek. Zemřel po těžké nemoci v pátek 26. března 2021.

Prvně jsme Paula potkali na přednášce „Holokaust Romů po Česku“, kterou organizovala Antifašistická akce (AFA) v rámci Prvomájových akčních dnů 2013. Jako strhující vypravěč tady představil své zkušenosti z Kosova, kde se po odjezdu z Prahy věnoval pomoci tamním Romům, jejichž situaci neváhal označit za genocidu a také jasně vysvětlil proč. Při té příležitosti se Polansky jel podívat, jak vypadá památník v Letech. Rozčarován z toho, co viděl, napsal článek, jenž pak vyšel na webu antifa.cz. Celý příspěvek

A3: Kapitalismus proti lidem

Průmyslníci vyhlásili v souvislosti s epidemií otevřenou třídní válku proti pracujícím a zbytku společnosti.

Stahujte, tiskněte a šiřte březnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (březen 2021) ke stažení ZDE.

Starý Antonio v novém hávu

Jak jsme již informovali 1. ledna, Anarchistická federace se připojila ke společnému prohlášení EZLN a především evropských skupin podporujících zapatistické povstání. Tato deklarace předjímá letošní návštěvu zapatistů v Evropě. V červenci, srpnu, září a říjnu roku 2021 se v Evropě zúčastní široké škály setkání mexické delegace CNI-CIG (Kongresu domorodých národů – Domorodé vládní rady), el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Lidové fronty na obranu vody a země Morelos, Puebla a Tlaxcala) a EZLN (Zapatovy armády národního osvobození).

Pevně věříme, že se podaří zorganizovat nějaké z dílčích setkání také u nás. Rádi bychom toho využili jako příležitosti pro další seznamování se zapatistickým hnutím a tamní domorodou povstaleckou kulturou.

V tomto směru doporučujeme k přečtení zejména český překlad knihy od asi nejvýraznější postavy zapatistického povstání, Subcomandanta Marcose, který v květnu 2017 vydalo Nakladatelství AF. Nyní si můžete knihu Příběhy Starého Antonia zakoupit s novým přebalem od Jany Anny, grafičky z kolektivu Černá ruka. Publikaci oděnou do nového hávu seženete na pražském Žižkově v obchodě Roleta39 (Řehořova 33/39) nebo prostřednictvím jeho e-shopu.

Dále je stále k dispozici číslo anarchistické revue Existence, které je speciálně věnované zapatistickému povstání a vyšlo u příležitosti jeho pětadvacátého výročí. I to můžete sehnat v e-shopu Roleta39.

A jestli vás téma zapatismu a mexické revoluční tradice zaujalo, doporučujeme na e-shopu Roleta39 Šestou deklaraci z Lakandonské džungle a v angličtině například knihy The Zapatistas Dignified Rage, Zapantera Negra: An Artistic Encounter Between Black Panthers and Zapatistas, Zapata of Mexico nebo Beyond Resistance: Everything. An Interview with Subcomandante Insurgente Marcos.

No a pokud chcete podpořit zapatistické komunity přímo, můžete tak učinit například nákupem zapatistické kávy. Její distribuci u nás zajišťuje družstevní kolektiv Black Seeds.

Anarchismus pro začátečníky

Dlouho plánovaná, ale až letos realizovaná brožura seznamuje se základními principy anarchismu, anarchistickým pohledem na svět, ale také na sebe sama. Vedle toho ukazuje šíři zájmů a aktivit anarchistického hnutí, které se týkají široké škály aspektů života člověka, společnosti i samotného hnutí.

Nečekejte žádné dlouhé citáty klasiků, přemíru cizích slov, nesrozumitelné filozofické rozbory ani historický exkurz plný jmen a dat. Publikace je velmi názorným úvodem do myšlenek anarchismu z pohledu, jenž odpovídá aktuální době. Je vhodná jak pro anarchisty a anarchistky, tak pro lidi, kteří se s myšlenkami anarchismu nikdy v životě nesetkali.

Návrh textu této přehledné knížečky byl dán k připomínkám členům a členkám Anarchistické federace (AF), takže její finální podoba může být považována za jakési kolektivní dílo AF. Naše nakladatelství věří, že Anarchismus pro začátečníky přitáhne k anarchistickým myšlenkám nové čtenáře a podnítí k jejich dalšímu studiu, a především k praktické aktivitě. Celý příspěvek

Statě o revoluci

Co se odehrálo v Bělorusku během horkého léta 2020? Proč zprávy z poměrně klidné postsovětské země najednou přitáhly pozornost celého světa? „Spontánní sebeorganizace společnosti, revoluční situace, nelegitimita voleb, to jsou všechno mýty, které snadno vyvrací hloubková analýza,“ cynicky prohlásil běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v září 2020.

Tato brožura je právě pokusem o takovou analýzu: popisuje příčiny skutečné revoluční situace v Bělorusku a důvody, které vedly k sebeorganizaci běloruské společnosti, aby se konečně postavila tamnímu brutálnímu režimu – jak jinak než za aktivní účasti běloruských anarchistů.

Zde publikované texty našeho kamaráda Maxe Ščura vznikly v červnu až září 2020 v bezprostřední reakci na vývoj v Bělorusku a jsou poznamenané emoční stopou tamních událostí.

Max Ščur: Statě o revoluci (česky o událostech v Bělorusku)
64 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 40 Kč.
K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech, jejich přehled naleznete ZDE (na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním – děkujeme za pochopení). Doporučujeme objednávat v e-shopu Roleta39.

Diář se odkládá

V nedávno vydaném čísle anarchistické revue Existence jsme avizovali přípravu diáře na rok 2021. Vzhledem k tomu, že diář na konkrétní rok není zrovna nadčasová publikace a situace není nakloněná tomu, abychom našli dostatek vhodných příležitostí rozdistribuovat do konce roku dostatečný počet kusů, rozhodli jsme se pro odložení jeho vydání. Diář už byl připraven k tisku, nyní se tedy postaráme o jeho předělání pro užití v roce 2022. Věříme, že v příštím roce bude dostatek příležitostí, aby si mohli zájemci s předstihem diář pořídit.

Anarchistické hnutí v Česku na přelomu 19. a 20. století mělo silnou tradici vydávání dělnických/revolučních kalendářů. Zpravidla šlo o graficky velmi pěkně vyvedené sbírky různých teoretických, osvětových a literárních textů, kde nechyběla ani poezie. I dnes ve světě narazíme na různé diáře z dílen anarchistických skupin. K této tradici se chce přidat i AF s diářem na rok 2022. Ten bude tematicky zaměřen na Španělskou revoluci (1936–1939). V diáři najdete stručně popsané události, které se k této významné etapě anarchistického hnutí vztahují. To vše pak uvede do souvislostí text, který vedle tehdejší sociální situace ve Španělsku popisuje také samotný průběh revoluce, fungování samosprávy pracujících, boje s nepřáteli revoluce (fašisty a bolševiky) či angažmá českých interbrigadistů. Každý měsíc diáře uvede reprodukce původních linorytů inspirovaných dobovými anarchistickými plakáty a texty písní, jež v té době zněly z úst španělských anarchistů a anarchistek.

Těm, kteří se těšili na diář již nyní, se velmi omlouváme.

O vydání diáře na rok 2022 budeme včas informovat.