Existence č. 1/2023: Anarchista Hašek

březen 2023

Toto číslo anarchistické revue Existence jsme se (podobně jako již dvakrát v minulosti) rozhodli věnovat nějaké – pro nás významné – osobnosti. Tentokrát Jaroslavu Haškovi. V lednu jsme si totiž připomněli sté výročí jeho úmrtí. Hašek je bezesporu nejznámější český spisovatel na světě, vždyť jeho román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byl přeložen do 60 jazyků, což je více než úctyhodné číslo. Navíc Švejk inspiroval i mnoho známých zahraničních spisovatelů. Méně známým (nebo obcházeným) je však fakt, že Hašek byl anarchista. V letech 1904–07 pracoval jako redaktor anarchistických časopisů Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas. Dokonce byl krátce vězněn kvůli konfliktu s policií během prvomájové demonstrace v roce 1907.

Na stránkách Existence se zabýváme Haškovým poměrně krátkým, avšak velmi bohatým životem – jeho ještě dětským poznáním politické přímé akce; básnickými pokusy; cestováním bez prostředků; redaktorskou činností a psaním stovek humorných povídek; úmyslnými mystifikacemi; krátkým manželským soužitím; nevyjasněnou sexualitou; opilstvím; nezdařeným pokusem o podnikání i o sebevraždu; kandidaturou za parodickou politickou stranu; rolí baviče a spoluautora divadelních skečů; působením v rakouské armádě, v československých legiích a v Rudé armádě; několikanásobným stíháním za velezradu; návratem do Čech; bigamií; a jeho prací na „Švejkovi“. Více do hloubky pak rozebíráme Haškovo zapojení do českého anarchistického hnutí, rozchod s ním a anarchistický vliv na jeho další počínání. Z uvedeného pak jednoznačně vyplývá skutečnost, že Hašek byl celoživotním antiautoritářem, který neustále zesměšňoval církev a víru, stát s jeho armádou, byrokracií a cenzurou, politické strany (včetně těch dělnických) a hodnoty buržoazní společnosti a „spořádaného člověka“. K hlavnímu tématu se vážou i další texty. Jeden z nich – z pera samotného Haška a s přidaným komentářem – popisuje příhody s tajným policejním agentem-provokatérem Maškem. Další je recenzí na sbírku Haškových básní s poněkud nepatřičným názvem „Opilec s buclatýma rukama“.

Existence tradičně dokumentuje aktivity domácího antiautoritářského hnutí. Můžete si tedy přečíst množství reportáží, například z několika benefičních akcí, z útoků dorty na Okamuru a Topolánka, z akcí na podporu povstání v Íránu, z klimatické stávky vysokoškoláků, z obsazení domu v Praze-Strašnicích, ze solidární akce s řeckými squaty, ze vzpomínkových akcí na Jana Kučeru, z přednáškového turné No Borders Teamu, z Klimakempu 2022, z akcí proti homofobii (konaných v reakci na masakr v Bratislavě) a z několika lednových akcí za klimatickou spravedlnost. Podobně se obracíme také za některými aktivitami Anarchistické federace (AF), jako byla kampaň „Nepotřebujeme prezidenta“; účast na knižním festivalu LITR v Olomouci; podzimní sjezd AF; vydání hned tří nových knih; podpora týdne solidarity se stíhanými ruskými antifašisty a anarchisty v „kauze Ťumeň“; připojení se k prohlášení „Stop Cop City“; vydání výroční zprávy za rok 2022; „Existenční večírek“ či různorodá podpora ukrajinských anarchistek a anarchistů.

Zveřejnili jsme vzpomínky a nekrology na památku těch, kteří nás v poslední době opustili. Jednak šlo o aktivisty, kteří se zapojili do boje proti putinovskému Z-fašismu: Olga Volková, Sergej Petrovičov a Jurij Samojlenko. Dále jsme připomněli nedávno zesnulé anarchisty, jako byli Claudio Venza, José Morato, Pepe Cuevas, Serge Livrozet či Filip Rusina, a tragicky zesnulou anarchistku Jen Angel.

Vrátili jsme se také ke stále aktuálnímu (žel) tématu války. Kolektiv drážďanského Anarchistického černého kříže vysvětluje, proč podporuje kamarádky a kamarády na Ukrajině, a zároveň se snaží o kritickou reflexi dosavadních zkušeností a na základě toho o aktualizaci zaměření svých solidárních aktivit. V textu od Wayna Price se ohlédneme za poučením z minulých válek (jde konkrétně o španělskou občanskou válku a vietnamsko-americkou válku) při našem hodnocení současné ukrajinsko-ruské války. S autorem textu se pak seznámíme v rozsáhlém rozhovoru o historii jeho politické angažovanosti jak v protiválečném hnutí či v prostředí marxistických skupin, tak v rámci anarchistických organizací, jako byla např. federace Love and Rage. Wayne Price je zároveň autorem knihy Marxova ekonomie pro anarchistky a anarchisty, která vyšla v rámci Nakladatelství AF krátce před uzávěrkou této Existence.

Jako vždy nechybí texty na aktuální témata z posledních čísel nástěnných novin A3, která vyšla v předchozím půlroce. Stejně tak se mohou čtenářky a čtenáři těšit na recenze několika publikací – sbírky poezie Sejdem se, bratři, v předpeklí!, zinu Postaztaa, brožury Neuvolnilo se nic a nic se neuvolní a časopisu Burič. Na úplný závěr se podíváme na divadelní představení inspirované knihou Jedu do Magadanu, o jejíž druhé vydání se před časem postaralo Nakladatelství AF.

60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 70 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.
Internetová distribuce: Roleta39