Existence č. 11: Globalizace represe

Jaro 2001

Hlavní téma: Globalizace represe

Obsahuje přehled aktivit antiautoritářského hnutí, zprávy ze zahraničí, informace ABC, články o globalizaci represe, o účelu moderního vězeňství, o kauze L. Peltiera, o protidrogové válce USA v Kolumbii, o ABC, o počítačové represi, o E. Goldman, o F. Gellnerovi, o vzdělávacích projektech Mujeres libres během španělské sociální revoluce, text N. Chomského Neudržitelný „nerozvoj“, přehled významných osobností anarchistického hnutí z USA a Kanady, text R. Garnera Individualistický anarchismus nebo svobodný komunismus?, text F. Gellnera Společenský pořádek, recenze na časopisy, povídku Marcose Neoliberalismus: katastrofální politický management katastrofy.

40 stran A4