Existence č. 12: Anarchismus a ekologie

Podzim 2001

Hlavní téma: Anarchismus a ekologie

Obsahuje přehled aktivit antiautoritářského hnutí, zprávy ze zahraničí, články o vztahu anarchismu a environmentalismu, o právech zvířat a ničení životního prostředí, o dopadech hysterie kolem nemoci BSE, o zeleném konzumu, o vztahu anarchistů a nevládních organizací, o ABC, text C. Milstein Vraťte nám města, text P. Stadenmaiera Ekologie podle Disneyho, text J. Biehlové Teze o sociální a hlubinné ekologii, anarchistickou kritiku odborů, text L. Gamboneho Proudhon a anarchismus, text F. Gellnera V Paříži 17. ledna 1907, přehled významných osobností anarchistického hnutí z Francie, rozhovor s mluvčí INPEG Ch. Mozen, esej o užívání češtiny v anarchistických publikacích, recenze na časopisy, na knihu Osvobození zvířat.

40 stran A4