Existence č. 1/2011: Vzdělání není zboží

Leden 2011

Hlavní téma: Vzdělání není zboží

Obsahuje reporty ze stávky státních zaměstnanců (8. 12. 2010), z protivolebních akcí, z diskuse o bezdomovectví, z demonstrace proti škrtům ve školství (Praha, 17. 11. 2010), ohlédnutí za volbami, články o komodifikaci vzdělávání, o školném, o sborníku Proč nezavádět školné, o reformě vysokých škol, o R. Jochovi, o Big Brothers Awards, o BDS, o samosprávě pracujících v barcelonské veřejné dopravě, o L. Urtubiovi, o E. Goldman, o SeaSol, o skupině Vila 45, text N. Chomského Quo vadis, rozhovory se členy iniciativy Vzdělání není zboží, recenze na časopisy, na knihu Nenaříkejte, balkanizujte!, rubriku ABC, texty A3 z října, listopadu a prosince 2010.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení