Existence č. 1/2015: Commons

Leden 2015

Pro toto číslo Existence jsme zvolili jako hlavní téma „commons“, což lze česky přeložit jako „obecně sdílené statky“. Úvodní článek otvírá otázku, proč je pro anarchisty důležité rozebírat problematiku vlastnictví, zejména toho kolektivního, v čem našim analýzám napomáhá zabývat se neoliberalismem z pohledu nového ohrazování a jaké kroky můžeme podnikat se záměrem generování nových commons. Právě to totiž souvisí s obecným anarchistickým bojem proti soukromému vlastnictví.

Rozsáhle se tématu z antikapitalistické perspektivy věnuje článek Silvie Federici a George Caffentzise „Obecně sdílené statky proti kapitalismu a za jeho hranicemi“. Na něj pak navazuje text o reprodukci coby sdíleném statku, který mimo jiné vychází právě z díla Silvie Federici a věnuje se zejména neplacené práci žen. Přibližujeme kapitolu nové knihy Nadi Johanisové Ekologická ekonomie, která je věnována commons a kritice článku Garreta Hardina „Tragédie obecní pastviny“ z roku 1968. I když svá východiska označil později sám autor za pochybná, neoklasická ekonomie z nich nadále vesele vychází a na jejich základě prosazuje politiku privatizace zdrojů a služeb. Uvedené texty obsahují i stručné zmínky o praktickém fungování commons, detailnějším pohledem na ně navazují dva příklady boje o commons. Prvním je „válka o vodu“ z roku 2000, tedy zápas Bolivijců za sdílení vodních zdrojů, který vedli proti úřadům a nadnárodním korporacím. Druhým je čerstvý boj o autonomní sociální centrum Klinika v pražské čtvrti Žižkov, který otvírá otázky současné ideologické nedotknutelnosti soukromého vlastnictví a legitimního „práva na město“ pro lidi, kteří v něm žijí.

Hlavnímu tématu předchází jako vždy přehled aktivit místního antiautoritářského hnutí, kde je vedle antirasistických demonstrací, řady solidárních akcí s okrádanými zaměstnanci pražské restaurace Řízkárna či veřejných projevů podpory bojujícím syrským Kurdům podrobněji popsán antikapitalistický protest, který se konal 17. listopadu v Praze jako protipól pouťové oslavy sametové revoluce, a různorodé anarchistické aktivity v souvislosti s komunálními volbami (nechybí ani stručné zhodnocení jejich výsledků).

V Existenci 1/2015 najdete článek Michaila Urického o sociální transformaci v syrském Kurdistánu doplněný vyjádřením Anarchistické federace, které zaznělo na jedné z podpůrných demonstrací. Vedle krátkých zpráv ze světa se věnujeme bouřlivým studentským protestům v Srbsku, Mexiku, Řecku a Anglii. Připomínáme lednové výročí vraždy ruských antifašistických aktivistů Stanislava Markelova a Anastázie Baburové a přinášíme nekrolog španělské anarchistické veteránky Antonie Fontanillas Borrásové.

Zajímavé pohledy do nedávné minulosti otevírá vyprávění o londýnské squaterské oblasti Frestonia, která v roce 1977 deklarovala nezávislost na Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, a rozhovor s běloruským emigrantem a anarchistou Maxem Ščurem, který mluví o svých zkušenostech jak z Běloruska, tak České republiky, kde nalezl azyl.

V pravidelných rubrikách informuje Anarchistická federace o své činnosti, představuje se nový kolektiv Food not Bombs z Pardubic, nechybí zamyšlení o vztahu k systému od Volné komunity VAP a v rubrice Anarchistického černého kříže se několik lidí zamýšlí nad tím, k čemu jsou nám věznice. Texty z posledních tří čísel nástěnných novin A3 si berou na mušku kriminalizaci chudoby, výročí sametové revoluce a roli policie při ochraně kapitálu. Celé číslo pak uzavírá několik recenzí.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení