Existence č. 1/2016: Pomoc zdola

Leden 2016

Toto číslo anarchistické revue Existence reaguje na situaci spojenou s masivním příchodem uprchlíků do Evropy. Utíkají před válkami a bídou. Jednotlivé státy selhávají v závazku těmto lidem pomáhat a snaží se jim jejich situaci co nejvíce znepříjemnit. Jedním z takových států je i Česká republika, jejíž politika spočívá v šikaně uprchlíků, kteří ojediněle procházejí jejím územím. Zde jsou pak obráni o prostředky a drženi ve vězeňských zařízeních. Zároveň za podpory médií a mnohých politiků zachvacuje zemi vlna xenofobních nálad a fašizujících tendencí. Jsou ale i lidé, včetně anarchistů, kteří se takovému vývoji vzpírají. Zajímavým fenoménem se stala aktivní pomoc uprchlíkům doma a zejména v zahraničí. Tato pomoc vykazuje jasné prvky organizace zdola, proto jsme se rozhodli podívat se na ni z anarchistické perspektivy.

Vzájemná pomoc patří mezi základní anarchistické principy a je třeba nepřehlédnout její projevy tady a teď, a pokud je to možné, dále na nich stavět, tzn. odrážet se od nich jako od přirozených projevů společnosti, která ještě nebyla zcela semleta ideologií sobeckého individualismu či vlastenčení s jeho xenofobními a nenávistnými projevy.

V rámci hlavního tématu „Pomoc zdola“ přibližujeme prostřednictvím rozhovoru aktivity autonomního centra Klinika, které se stalo inspirací při poskytování pomoci uprchlíkům. Nechybí ani stručný popis aktivit Iniciativy Hlavák, která působí na pražském hlavním nádraží.

Velmi zajímavou sondou je anketa s dobrovolníky a dobrovolnicemi, kteří se vydali pomáhat uprchlíkům do zahraničí. Přináší pohled lidí neovlivněných anarchistickou teorií na organizaci zdola, stejně jako kritiku zbyrokratizovaných humanitárních organizací. Vyjadřují se také k osobním motivacím a k tomu, jak je nová zkušenost ovlivnila. Samostatný text je pak příspěvkem do diskuse o vhodnosti či nevhodnosti užívání národnostního přívlastku při poskytování pomoci. Neopomněli jsme ani přinést příklad zdola organizované pomoci ze zahraničí, kde nám jako nejvhodnější přišla iniciativa Occupy Sandy, která představovala koncem roku 2012 jedno z praktických vyústění hnutí Occupy Wall Street.

V dalších textech informujeme o nárůstu nacionalismu a rasismu v Izraeli, což doplňuje rozhovor s Yigalem Levinem o uprchlících, sociální revoluci i policejních provokatérech v této zemi. K perzekuci domácího anarchistického hnutí se vracíme v textu jedné z obětí monstrózní policejní razie z konce dubna. Na něj navazuje článek o pozadí represí vůči squatu Cibulka, na který byl podniknut mohutný policejní útok jen pár dní po zmíněné razii. Na jiné téma se soustředí text Sharita K. Bhowmika, mapující podmínky lidí pracujících na čajových plantážích v Indii. A při pátrání po historii anarchistického hnutí jsme tentokrát zamířili do Polska.

Anarchistická federace (AF) se v tomto čísle Existence prezentuje textem o vyhlídkách anarchistického organizování a věcech, na které je potřeba se v budoucnu zaměřit. Nakladatelství AF představuje dvě nové publikace o Ukrajině a o protestních hnutích posledních let. Jako vždy nechybí texty posledních tří čísel nástěnných novin A3 a rozsáhlý přehled aktivit domácího antiautoritářského hnutí, jemuž dominují akce na podporu uprchlíků, stíhaných anarchistů a proti represivnímu útoku policie na anarchistické hnutí.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení