Existence č. 2/2021: Pařížská komuna

říjen 2021

První číslo Existence v tomto roce jsme věnovali stému výročí úmrtí anarchistického myslitele Petra Kropotkina a i to druhé je historického rázu – tentokrát jsme se zaměřili na Pařížskou komunu, od jejíhož ustavení uplynulo letos 18. března přesně 150 let. Je pravdou, že této významné a inspirativní události, která je považována za první socialistickou revoluci, jsme se až na pár článků do hloubky nikdy nevěnovali. Naskytla se tedy skvělá příležitost to napravit.

Po úvodním textu k tématu, v němž se mimo jiné zaměřujeme na paralely tehdejšího dění se situací bouřlivého roku 2011, přichází delší shrnutí od našeho oblíbeného anarchistického historika Vadima Damiera. Ten představuje Pařížskou komunu, ale i další pokusy o vyhlášení komuny v jiných městech, v historických souvislostech, stejně jako její vnitřní dynamiku s řadou aspirací a zároveň chyb, k nimž došlo v souvislosti s přílišným spoléháním na zastupitelskou vládu. Tyto chyby mimo jiné rozebírá také Petr Kropotkin v textu, jenž je složen ze tří článků, které napsal u příležitosti 9., 10. a 11. výročí ustavení Komuny. Pro lepší představu o překotném dění oněch slavných dvaasedmdesáti dní, ale i o tom, co jim předcházelo a co následovalo, přinášíme stručnou chronologii toho nejpodstatnějšího. Ideové stránce Komuny se pak věnuje recenze na knihu Kristiny Rossové Komunální přepych. Autorka rozebírá ideový kvas před vyhlášením Komuny a myšlenkový rozvoj po jejím zmasakrování, a to především s ohledem na práce Williama Morrise, Élisée Recluse a Petra Kropotkina. Jako dobové dokumenty přinášíme vzpomínku na anarchistku Louise Michel v okamžiku, kdy stanula před soudem, a Provolání k francouzskému lidu, v němž Komuna představuje svůj federativní program. Krátce se také zastavíme u ohlasu, který měla Komuna v Čechách, a u skutečnosti, že dodnes je mnohým zpátečníkům osinou v zadku.

Dále v čísle najdete rozhovor s Noamem Chomským, který hovoří o politické situaci ve Spojených státech a o dělnické tradici v této zemi. Velmi inspirativní zejména v otázce radikálního řešení problému bydlení je přehled desetileté existence Anarchistické federace Gran Canaria. Je až nepředstavitelné, kolik je za tak krátkou dobu za touto skupinou úžasné práce, která má pozitivní dopad na životy velkého množství lidí, jejich politickou imaginaci a vlastní angažovanost.

V místním kontextu se věnujeme policejnímu zabití Roma Stanislava Tomáše, z něhož mimoděk udělaly policejní a politické špičky svými výroky a chováním rasistickou kauzu a daly jasně najevo, že na životě zabitého muže nezáleží, především s ohledem na to, že šlo o Roma, že byl pod vlivem drog a že se na jeho smrti podíleli policisté, kteří si v takových případech obvykle užívají faktickou beztrestnost.

Na stránkách časopisu také seznamujeme s osobnostmi anarchistického hnutí z různých zemí, které nás v posledních měsících opustily, jako jsou Luca Villoresi, Francisco „Paco“ Baticón, Nelson Méndez, Bayram Mammadov, Marc Tomsin, Enrico „Bakunino“ Ranieri či Pietro Ferrua. Vedle toho přinášíme vzpomínku na mladého antifašistu Clémenta Mérica, kterého z roce 2013 zabil neonacista, a na anarchistického veterána Abela Paze, od jehož narození letos uplynulo sto let.

V přehledu aktivit antiautoritářského hnutí v Česku se dočtete například o Anarchistickém festivalu knihy, o akcích, které předcházely návštěvě zapatistů a zapatistek v Praze nebo s ní přímo souvisely, o místní podpoře polského Strajku kobiet, o akcích za práva Palestinců a Palestinek, o různých formách protestů za klimatickou spravedlnost, včetně městského klimakempu, jenž se konal v Bratislavě, o demonstraci za spravedlnost pro Stanislava Tomáše, o protestech proti vojenské juntě v Myanmaru, o happeningu před maďarskou ambasádou v souvislosti s tamním špehováním nezávislých novinářů či o různých benefičních akcích.

Anarchistická federace v samostatné rubrice seznamuje se svými aktivitami v rámci protestů proti represím v Kolumbii a Myanmaru, za vpuštění zapatistů a zapatistek do Francie či proti policejnímu zabití Stanislava Tomáše. Přináší přehled projektů a prostorů, které finančně podpořila, a odkazuje na své nové publikace, jako je Anarchistická etika od Petra Kropotkina či diář na rok 2022 s tématem španělské sociální revoluce.

Jako vždy nechybí texty nástěnných novin A3, vydané od předchozího čísla Existence. Tentokrát se věnují smrti nejbohatšího Čecha, nezvládnuté koronavirové krizi, vojenskému puči v Myanmaru, kultuře znásilnění, zabití Stanislava Tomáše policií, debaklu NATO v Afghánistánu a podzimním volbám.

Podívali jsme se také na to, jaké publikace vyšly v rámci antiautoritářského hnutí. Můžete si tedy přečíst recenze na časopisy Rote Zora a Burič a na knihy a brožury, jako jsou Blahobyt všem a Anarchismus. Jeho filosofie a ideál od Petra Kropotkina, Statě o revoluci (česky o událostech v Bělorusku), Dvakrát sláva anarchismu od Jamese C. Scotta, Zapatistická výprava za život, Zapomenuté verše či povídka Zničené štěstí.

68 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 60 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.
Internetová distribuce: Roleta39