Existence č. 2/2022: Anarchistická strategie

říjen 2022

Pro toto číslo jsme jako hlavní téma zvolili „anarchistickou strategii“. Již dříve nám přišlo důležité zaměřit se na otázku vytváření anarchistické politiky, postojů ke konkrétním problémům a tomu odpovídajících způsobů práce. Se začátkem invaze Ruska na Ukrajinu se ale toto téma svým způsobem ukázalo ještě naléhavější. Zjišťujeme totiž, jak zavádějící a nezdravé může být nekritické používání sto let starých ideologických pouček. Jako strategické naopak vidíme zaměřit se na kladení relevantních otázek, které odpovídají danému času a prostoru. Už jejich formulace a následná snaha o jejich upřímné zodpovídání nám napomáhá utvářet si vlastní cestu, kterou je podle nás třeba se ubírat. Avšak kriticky, s vědomím toho, že některé otázky je třeba v průběhu cesty přeformulovat, stejně jako přehodnotit některé odpovědi. Anarchismus je pro nás kompasem. Anarchismus tedy chápeme jako dynamický myšlenkový směr, nikoli jako strnulou a jednou provždy pevně danou ideologii.

V hlavním tématu tohoto čísla se mimo jiné vracíme k diskusi z přelomu milénia, kterou rozpoutal článek „Vykašlete se na aktivismus“, a tedy i k otázkám toho, jak vnímáme sami sebe, co pro nás znamená aktivismus, jaká jsou jeho možná úskalí
a co může revoluční organizace dělat v nerevolučních časech. Velký důraz pak klademe na analýzu jednotlivých problémů, sociální situace i kondice anarchistického hnutí, abychom na jejím základě mohli volit naše další kroky. Abychom byli konkrétnější, přinášíme aktualizaci staršího textu, který vzešel z dřívější diskuse v rámci Anarchistické federace (AF) a který se zabývá segmentací anarchistických cílů, aby se na jejich základě pustil do hledání vlastní anarchistické politiky. O tom, že by tato politika pro nás samotné neměla být projevem sebeobětování či nudnou rutinou, mluví text „Tvoje politika je kurva nudná“ přeložený z webu CrimethInc. Jako příklad přemýšlení nad způsoby anarchistické politické práce jinde, konkrétně v ruském prostředí, zveřejňujeme článek „Strategie aktivismu a pouličních akcí“ od finského anarchisty, který v Rusku dlouhé roky působil, Antti Rautiainena. Strategické myšlení přibližuje také úryvek z nové knihy Petera Gelderloose Řešení už jsou tady: Taktiky ekologické revoluce zdola. Ukazuje, jak globální proud hnutí odporu v posledním desetiletí vyvinul účinné metody reakce na překrývající se ekologickou a politickou krizi a připsal si mnohá vítězství.

Hned několika texty se vracíme k hlavnímu tématu předchozího čísla Existence, které neslo název „Vzdor invazi“ a bylo věnováno anarchistické reakci na vražednou okupační snahu Z-fašismu na Ukrajině. Poukázali jsme tehdy na historický spor v anarchistickém hnutí ohledně přístupu k první světové válce. Wayne Price ve svém textu „Malatesta o válce a národním sebeurčení“, jehož překlad se objevuje v tomto čísle, ukazuje jinou možnost čtení anarchistického myslitele Malatesty v souvislosti s válkou na Ukrajině. Důvody, proč někteří anarchisté odmítají podpořit
odpor vůči ruské invazi, se zabývá již zmiňovaný Antti Rautiainen v textu „Mylné představy o imperialismu“, kde se věnuje také anarchistickým historickým traumatům, která pak vedou k často falešným závěrům. Skupina ABC-Bělorusko argumentuje, proč je odpor proti Putinovi revoluční nutností, a přepis přednášky AF rozebírá falešné mýty ohledně války na Ukrajině, které se objevují na levici a mnohé i v samotném anarchistickém hnutí. Jeden z členů AF pak polemizuje s textem Italské anarchistické federace „Za nový anarchistický manifest proti válce“, čímž navazuje na kritické připomínky AF k prohlášení, které bylo vydáno v březnu
Internacionálou anarchistických federací, jejíž je AF členskou federací.

Dále v čísle najdete ohlédnutí za bojem, který vedli lidé před devíti lety o istanbulský park Gezi. Nemohli jsme opominout letošní povstání na Srí Lance, které z antiautoritářské perspektivy nahlíží rozhovor s tamním anarchistou. Vzpomínky anarchistky Laury Akai nás zavedou do Spojených států 70. a 80. let 20. století. A ještě mnohem dále v čase nás posune životní příběh francouzského anarchistického myslitele E. Armanda (1872–1962) a nekrolog Ricarda Florese Magóna (1874–1922), který zemřel před 100 lety, od Williama C. Owena.

A jako vždy nechybí pravidelné rubriky. Přehledu některých aktivit antiautoritářského hnutí v Česku, kterým náš časopis tradičně začíná, dominují delší reportáže z anarchistického Prvního máje na Střeleckém ostrově a z devátého ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy. Rubrika Anarchistické federace informuje o novém komiksu z našeho nakladatelství, o veselých pražských grilovačkách či o smutné události, jíž bylo úmrtí Václava Tomka. Přehled textů z posledních
čísel nástěnných novin A3 se vyrovnává s tématy klerofašismu, rasismu, inflace, pokrytectví NATO a potřeby vyvlastňování oligarchů. No a na úplný závěr jako vždy recenze. Tu nejdelší si za rámeček asi nedá autor knihy o Luise Landové-Štychové (1885–1969). Dále se věnujeme titulům Jsou věznice překonané?, Padáme i na tvou hlavu, Ženy, které nechtěly mlčet, My jsme vám to říkali, Anarchie tady a teď, Vzájemná pomoc, Kronika jedné hladovky, Peklo pod španělským nebem, Věřit v šelmy a Pikola. A k tomu také recenze jednoho videoseriálu o antifašistickém umění.

60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 70 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.
Internetová distribuce: Roleta39