Existence č. 2/2014: Bakunin 2014

Duben 2014

Toto číslo anarchistické revue Existence se zaměřilo na výročí, které připomíná 200 let od narození slavného ruského anarchistického revolucionáře Michaila Bakunina. ČSAF se tímto způsobem přidává (vedle dalších projektů) k výzvě, již zveřejnila Internacionála anarchistických federací – aby rok 2014 byl zasvěcen právě této osobnosti, která má v historii formování anarchistického hnutí své neoddiskutovatelné postavení.

V rámci hlavního tématu tedy přinášíme hned několik textů. Nejprve úvodní úvahu o nedogmatickém vztahu anarchistů a anarchistek k významným postavám jejich hnutí, na kterou navazuje Bakuninův životopis z pera filozofa Václava Tomka, jenž dokumentuje nejen jeho revoluční působení v mnoha zemích, ale zejména vývoj jeho myšlení a postojů a s tím související počátky mezinárodního anarchistického hnutí. Vlivem Michaila Bakunina na revoluční myšlení 20. století se následně zabývá text od anarchistického historika Paula Avricha. Ten byl sice napsán na konci šedesátých let minulého století, ovšem nic mu to neubírá na aktuálnosti, s jakou zprostředkovává Bakuninův odkaz i pro dnešní dny. Hlavní téma pak uzavírá putování po místech spojených právě s Bakuninovým působením.

Vedlejším tématem této Existence je anarchistické hnutí v Bělorusku, o kterém se obvykle dozvídáme jen útržkovitě zejména ze zpráv Anarchistického černého kříže, který informuje o anarchistech sedících za mřížemi běloruských věznic. Téma otvírá obsáhlý a čtivý exkurz do organizačních snah a aktivit anarchistů a anarchistek v této zemi v průběhu 90. let minulého století. Inspirující je zejména jeho nadhled a smysl pro humor, uvážíme-li, v jakých podmínkách byli tamější anarchisté nuceni fungovat. Do dění posledních let nás pak vrací ukázka z knihy vězněného běloruského anarchisty Igora Oliněviče Jedu do Magadanu, kterou chystá v dubnu tohoto roku Nakladatelství ČSAF ve spolupráci s AFA k vydání v českém překladu. K vývoji v posledních letech, podobě anarchistického hnutí a aktuálním státním represím se pak vyjadřují v rozhovoru členové Revoluční akce Běloruska.

Rubrika „Teorie“ volně navazuje na předešlé číslo Existence. Obsahuje překlad článku od Gabriela Kuhna, jehož název mluví za vše: Anarchismus, postmoderna a poststrukturalismus.

Přehled aktivit místního antiautoritářského hnutí mapuje pravidelná a dle ohlasů, které máme, oblíbená rubrika „Kvartál“. Přináší přehled událostí za poslední čtvrtrok, včetně reportů z protirasistických demonstrací, solidárních akcí atd. Na tuto rubriku navazuje samostatný článek o policejním vyklizení pražského squatu v Neklanově ulici a doprovodných akcích aktivistů stíhaných v této souvislosti.

Informace o dění ve světě přináší hned několik článků. Polští anarchosyndikalisté informují o ultrapravici ve své zemi a předkládají přehled polských fašistických a nacionalistických organizací. Odpor proti výstavbě megalomanského letiště na severozápadě Francie má také svou permanentní podobu, která je známá jako Zone À Défendre a tvoří ji soustava improvizovaných (a útokům policie čelících) obydlí v lesích, jež mají být výstavbou zdevastovány. Další texty informují o vítězném boji obyvatel severošpanělského města Burgos proti předražené asanaci ulice Vitoria či o setkání pracovníků samosprávných továren, které se konalo 31. ledna a 1. února v okupované továrně Fralib v Marseille.

Na základě veřejné diskuse, kterou pořádal redakční kolektiv Existence 20. ledna v pražském infocentru Salé, došlo na stránkách tohoto časopisu k rozšíření prostoru pro další antiautoritářské skupiny a jejich projekty. Vedle již zavedených rubrik volné komunity VAP a Anarchistického černého kříže tu naleznete stránky připravené Iniciativou Ne rasismu!, aktivisty Food not Bombs či Československou anarchistickou federací a Nakladatelstvím ČSAF, které vydávání Existence zastřešují.

Závěr časopisu tradičně tvoří texty posledních tří čísel nástěnných novin A3 a recenze publikací antiautoritářského hnutí.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení