Existence č. 2/2015: Radikální levice

Duben 2015

Jarní číslo anarchistické revue Existence reaguje na volební úspěch řecké levicové strany Syriza z konce letošního ledna a jeho tématem se tak stala „radikální levice“. Nezaměřujeme se ale ani tak na radikální levici, jako spíš na vztah anarchistů k ní.

Nechybí tedy připomenutí historických okamžiků, kdy stáli anarchisté proti autoritářským směrům socialismu, jak v teoretické rovině, tak v té praktické, která měla velmi často za následek likvidaci ostatních revolučních sil novými uchvatiteli moci. Pokládáme si znovu otázky možnosti nebo nemožnosti spolupráce s „radikální levicí“; adekvátnosti zabývat se jí na úkor ostatní agendy; či reakce na úspěch nových levicových stran v Evropě. Úvodní článek k tématu budiž tedy považován za příspěvek Anarchistické federace k diskusi nad ním.

Ve dvou příspěvcích („Jak jsem válčil s trockisty“ a „Smějí bohové spolupracovat s lidmi?“) se vracíme ke zkušenostem anarchistů s trockisty v českém prostředí a potírání jejich vlivu v antikapitalistickém hnutí. Je však nanejvýš zajímavé, že nezávisle na sobě je pro oba autory s odstupem času více než vztah k „radikální levici“ mnohem naléhavější a důležitější jejich zkušenost s hnutím, k němuž se sami hlásí. S jejich závěry můžete i nemusíte souhlasit, rozhodně je však doporučujeme jako podnět k za-myšlení a sebereflexi. O svém vztahu k „radikální levici“ píšou ve svých rubrikách Iniciativa Ne rasismu!, která se považuje za její součást, a anarchistická Volná komunita VAP. Obě skupiny staví na antiautoritářských postojích, i když nedocházejí ke zcela stejným závěrům.

V rámci tématu jsme přeložili text CrimethInc., který vyšel v době vítězství Syrizy. Předjímá možnosti této strany něco změnit parlamentní cestou a varuje, že její neúspěch coby nositelky falešných nadějí může mnohé lidi vrhnout do náruče fašistů. Dokládá, že pro sociální hnutí mohou být „jejich“ strany, a to i (nebo spíš zejména) v případě volebního úspěchu pomyslným hřebíčkem do rakve. Tomuto textu předchází krátké zhodnocení prvního měsíce vlády Syrizy přeložené z webu libcom.org.

Text Sylviana Pattieua přibližuje podobu francouzské radikální levice v 50. letech a na začátku let 60. minulého století a okamžik dočasné spolupráce francouzských anarchistů a trockistů v období alžírské války za nezávislost, která se zhmotnila prostřednictvím společného časopisu Voie communiste. Praxi francouzských trockistů úsvitu 90. let pak vtipným a velmi výmluvným způsobem přibližuje ve svých vzpomínkách ruský sociální aktivista Dmitrij Žvanija.

Gabriel Kuhn ve svém eseji „Anarchistická hypotéza“ oponuje předsudkům vůči anarchismu, které jsou reprodukovány prostřednictvím výroků v současnosti velmi populárních levicových filozofů Alaina Badioua a Slavoje Žižeka.

Mimo hlavní téma se pak věnujeme událostem na Ukrajině, které se snaží osvětlit analýza z pera ruského historika a anarchosyndikalisty Vadima Damjeho. Popisuje, co předcházelo dnešní situaci, opozici proti Janukovyčovi, boj oligarchických klanů, vliv neoliberální politiky, zájmy velmocí, MMF a ruského imperialismu. Odkrývá podobu Majdanu i Antimajdanu, vliv fašistů a rychlou cestu k otevřené občanské válce. Nezapomíná ale ani na opozici vůči ní, která není na Ukrajině zanedbatelná.

K tématu plén, kterému bylo věnováno jedno z předešlých čísel Existence, se vrací rozhovor z roku 2013 o zkušenostech s organizováním lidové samosprávy v Athénách. Je však stále aktuální tím, jak ilustruje fungování samosprávné organizace obyvatelstva čelícího rozkladu a rozpadu státního aparátu. V rubrice „Ze světa“ se formou krátkých zpráv ohlížíme za nedávnými boji ve světě za veřejnou dopravu a dostupné bydlení.

V pravidelných rubrikách antiautoritářských skupin si můžete přečíst rozhovor s aktivistou Anarchistického černého kříže, ohlédnutí za prvním rokem činnosti kolektivu FNB v Hradci Králové či úvahu od Volné komunity VAP o vztahu anarchistů k náboženství na pozadí odporu proti nárůstu islamofobie ve společnosti.

Jako vždy nechybí přehled aktivit domácího antiautoritářského hnutí za poslední čtvrtrok s důrazem na boj za autonomní sociální centrum Klinika v Praze. Stejně tak v Existenci tradičně najdete texty posledních tří čísel nástěnných novin A3 na témata nenávisti, autonomních sociálních center a diktátu EU vůči nové řecké vládě. Číslo uzavírají recenze na časopisy a knihy, mj. na nově vydané tituly od Noama Chomského a Davida Graebera či na komiks výtvarnice Toy_box.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení