Existence č. 3: Globalizace

Říjen 1998

Hlavní téma: Globalizace

Obsahuje zprávu o obsazení squatu Milada, návrh fungování ABC, krátké zprávy ze světa, reporty z akce proti leteckým útokům USA v Súdánu a Afghánistánu (Praha, 24. 8. 1998), informace o aktuálním dění v Chiapasu, text P. Kužvarta K problému globalizace, genderovou analýzu globalizace, články o prohlubování sociálních rozdílů, o ekonomické globalizaci, o nebezpečích globalizace, o diktatuře volného trhu, o MAI, o finanční krizi v Rusku, o kampani proti WTO, o pražských street parties, o ženách v boji za osvobození Kurdistánu, o Pražském jaru 1968, reakce na průběh Global street party, přepis textu z roku 1902 Barcelonská revoluce, text R. Rockera Londýnská léta, historii anarchismu na Kubě (2. díl), text P. Ramuse Anarchistický manifest, úvahy o komunismu, polemiky o zeleném anarchismu, o směřování anarchismu, dopisy čtenářů, pohádku Černé ovce, poezii, recenze na časopisy a brožury, na knihy Budiž žena!, Politický extremismus a radikalismus v ČR, na výstavu J. Lady, programové prohlášení ACV, 2. díl cyklu Přírodní národy a tradiční společnosti.

40 stran A4 | PDF nedostupné