Existence č. 3/2014: Pléna, fóra, asambley…

Červenec 2014

Hlavní téma tohoto čísla je věnováno fenoménu spontánních lidových organizačních platforem, tedy různým plénům a fórům (ve španělskojazyčném prostředí tzv. asambleím). Ty jsme mohli pozorovat v posledních letech během vystoupení spontánních protestních hnutí, která měla nehierarchickou podobu, ve Španělsku, Řecku, USA či Turecku a naposledy v Bosně.

V rámci tohoto tématu se také díváme na vztah anarchistů k přímé demokracii a konsenzu a k jejich limitům, přibližujeme možnosti a meze stávajících pokusů o participativní rozhodování. I když jakékoliv pokusy o samosprávu a sebeorganizaci zdola vítáme, náš antiautoritářský pohled na svět se již dopředu snaží odkrývat některá úskalí a nebezpečí, která jim hrozí a mohou lidovou spontaneitu umrtvit a zničit veškeré naděje vkládané do nových hnutí. Konkrétně se pak ohlédneme za fungováním lidových plén během loňských protivládních protestů v Turecku a během letošních sociálních nepokojů v Bosně. Stručnou reflexi věnujeme také plénům, která se stala součástí studentských protestů v Chorvatsku a Rakousku.

Co se týče Evropy, je tento rok bezesporu ve znamení událostí na Ukrajině. Tam zavítáme prostřednictvím zamyšlení o roli anarchismu v podmínkách občanské války a úryvku z prohlášení ukrajinských anarchistů. Mimoto se k tématu vracíme ještě na dalších místech tohoto čísla (report z přednášky ukrajinské anarchistky a recenze brožury o dění na kyjevském Majdanu).

Další články ze zahraničí jsou věnovány otázce bydlení a squatingu. Prostřednictvím rozhovoru s řeckým aktivistou se podíváme, jak si vedlo tamní squaterské hnutí v loňském roce; a na další stránce přinášíme překlad zhodnocení průběhu a vyhlídek boje za právo na důstojné bydlení v Itálii.

Dění v domácím antiautoritářském hnutí je shrnuto v pravidelné čtvrtletní rubrice Kvartál, které vedle přiblížení drobnějších akcí dominují reportáže ze squaterské streetparty v Praze, antifašistické protiakce v Ústí nad Labem či z anarchistické kampaně proti volbám do Evropského parlamentu. Obsáhlejší reporty a hodnocení jsou věnovány dvěma akcím, které se krátce po sobě konaly v Praze: anarchistickému Prvnímu máji a druhému ročníku anarchistického knižního festivalu, který je doplněn zprávami z několika přednášek a z procházky Prahou po stopách anarchistického hnutí počátku 20. století.

Teoretickou část vyplňuje delší text o radikální přímé akci od Lindsaye Harta, který se zamýšlí nad občanskou neposlušností, sabotáží a nenásilím. Dělnické boje minulosti a požadavky samosprávy pracujících přibližují osobní vzpomínky českého anarchisty na Polsko počátku osmdesátých let, kdy měl možnost v sousedním státě „východního bloku“ zakoušet společenskou atmosféru zcela odlišnou od té normalizační československé.

Na stránkách Existence mají opět své místo rubriky antiautoritářských skupin a projektů. ČSAF seznamuje se svým záměrem zkrátit název na Anarchistickou federaci a využít této změny k otevření diskuse o potřebě anarchistického federalismu. Nakladatelství ČSAF představuje nové tituly: vězeňský deník Jedu do Magadanu a přehledovou práci Anarchistická publicistika 1990–2013. Anarchistický černý kříž informuje o pokračujícím tažení ruského protiextremistického oddělení proti Alexeji Sutugovi. Rubrika Food not Bombs komentuje korporátně řízené plýtvání potravinami a volná komunita VAP se zamýšlí nad problémy dnešního anarchistického hnutí a potřebou jeho rozvoje.

Texty, které se již objevily v rámci nástěnných novin A3, představují jednoduchou formou kritický pohled anarchistů a anarchistek na význam Svátku práce, na Evropskou unii a na transatlantickou smlouvu TTIP.

Závěr čísla tvoří jako vždy recenze. V nich se zaměřujeme například na sborník Umění protestu, Anarchismus v konfrontaci od Václava Tomka či soubor rozhovorů s Noamem Chomským Hnutí Occupy. Co se týče HC/punkových zinů, dá se první polovina roku 2014 označit za jejich žeň. Nová čísla časopisů, které mnohdy vycházejí i v rozpětí několika let, se tak vyrojila takřka najednou. V této Existenci přinášíme recenze na ty nejznámější: Hlubokou orbu a Trhavinu.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení