Existence č. 3/2016: Stop TTIP

Červenec 2016

Letní číslo anarchistické revue Existence jsme se rozhodli věnovat tématu TTIP – Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství. Tuto v tajnosti připravovanou dohodu mezi Spojenými státy a Evropskou unií totiž vnímáme jako jeden z výrazných útoků světa byznysu a korporací proti obyčejným lidem na obou stranách Atlantiku.

Už vyjednávání této smlouvy popírá i to málo, co v otázce rozhodovacích procesů nabízí buržoazní demokracie. Neoliberální kapitalismus se těší léta dobývané hegemonii, takže už nemá moc důvodů se v cestě za svými zájmy ohlížet na vůli lidu. Tento lid totiž pro architekty globálních obchodních vztahů hraje roli pouhých konzumentů, kterým může být nabídnuto cokoli, a lidských zdrojů ve výrobních provozech a na prekarizovaných pracovních postech. TTIP pak má pomoci korporacím především ochránit jejich investice a odstranit překážky, které by jim bránily v generování zisků, tedy umožnit prodávat i zdraví ohrožující produkty, neohlížet se na životní prostředí a kvalitu života pracujících, kteří pozbudou většinu práv, jež si v posledních dvou stech letech tak pracně vydobyli. TTIP je de facto jen součástí procesu ekonomické globalizace, navazující na předchozí pokusy globálního kapitálu o rozšiřování nástrojů na prosazování a ochranu vlastních zájmů. Nejde o nic jiného než o poněkud jednostrannou třídní válku, vedenou zčásti v utajení a zčásti pod dohledem PR expertů.

Vedle toho, co nám zřejmě přinese TTIP, se zabýváme také související doložkou ISDS, jež má umožňovat silným nadnárodním korporacím na území EU a USA žalovat státy kvůli ztrátě zisku, kterou způsobily jejich rozhodnutí a regulace. Text o vztahu TTIP a národních hranic komentuje projevy oslabování suverenity většiny evropských států ve prospěch korporací, spolu s procesem evropského vylučování a kvazivojenského prosazování bezpečnostních hranic. To vše ale přináší i cosi pozitivního – aktivní odpor, který se proti dohodě zvedl v Evropě a jehož hlavním tahounem je celoevropská iniciativa Stop TTIP. Tématu se dotýkáme i v rozhovoru se sociálním geografem Michalem Kohoutem, který v dětství emigroval z Československa do Kanady a nyní působí na státní univerzitě v Kalifornii. Vedle toho, jak je TTIP vnímána v USA, odpovídá na otázky ohledně své práce, amerických primárek či dojmů z pobytu v České republice. A nakonec přinášíme ohlédnutí za tím, jak se alterglobalizační hnutí obtisklo v českém aktivistickém prostředí. Na pozadí tohoto lokálního příběhu pak sledujeme globální pokusy světových ekonomických elit v prosazování jejich zájmů.

Z aktuálního dění v rámci místního antiautoritářského hnutí se věnujeme zejména třem oblastem. Zaprvé protestům proti projevům xenofobie, jejichž nositele nacházíme jak v neonacistických kruzích, tak v prezidentském křesle. Tyto protesty však také přinesly jisté kontroverze, které komentuje ve své reakci Antifašistická akce. Potom jsme v uplynulých měsících velmi intenzivně sledovali boj za autonomní sociální centrum Klinika, které čelilo byrokratickým obstrukcím a opakovaným oznámením o uložení bomby, která dvakrát doprovázelo zcela účelové masivní policejní nasazení. Dále naši agendu určovalo zapojení do solidárních akcí na podporu anarchistů a anarchistek stíhaných v policií vykonstruovaných procesech. Zprostředkováváme průběh soudu s naším kamarádem Igorem Ševcovem a akce na podporu Martina Ignačáka, který se více než po roce po dalším prodloužení vazebního stíhání rozhodl pro protestní hladovku.

Nezapomněli jsme ale ani na reportáž z dalšího ročníku oblíbeného Anarchistického knižního festivalu či na stručné shrnutí událostí, které od března hýbou Francií a které daly vzniknout hnutí Nuit debout.

Při ohlédnutí do historie anarchistického hnutí si tentokrát připomínáme hned několik výročí. Medailonek americké anarchistky Voltairine de Cleyre ke 150 letům od jejího narození seznamuje s jejím životem a postoji. Johanna Mosta jsme se zas u příležitosti 170. výročí jeho narození a 110. výročí úmrtí rozhodli připomenout jeho známým protináboženským textem. A dojde také na 80. výročí španělské sociální revoluce, které je přiblíženo překladem textu Alexandra Skirdy.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení