Existence č. 4/2011: Londýn v plamenech

Říjen 2011

Hlavní téma: Londýn v plamenech

Obsahuje přehled aktivit antiautoritářského hnutí, postřehy z blokády těžby dřeva na Šumavě, články o kampani za snížení produkce odpadu, o nepokojích v Londýně, vyjádření londýnských anarchosyndikalistů k nepokojům, anarchistickou analýzu nepokojů, text A. Abunimaha Uznání Palestiny?, rozhovor o zkušenostech s hnutím v Řecku, články o SeaSol, o iniciativě SDT, o stávce v dopravě, o alternativních klubech, o fašistickém hnutí v Maďarsku, o Critical Mass, o M. Káchovi, text Hledání anarchistické politiky, úvahu o sebedestruktivní společnosti, rubriku VAP, texty A3 z července, srpna a září 2001, recenze na časopisy, na knihu Free Culture.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení