Existence č. 4/2014: Válka

Říjen 2014

Hlavním tématem posledního čísla roku 2014 je „válka“. Je nám ale jasné, že takové téma není na několika stránkách možné plně obsáhnout a ani to není naším záměrem. V úvodním textu oprašujeme anarchistický pohled: solidaritu s oběťmi, revoluční defétismus, pojmy kapitalistické války a míru, antimilitarismus. Právě antimilitaristická tradice je v anarchistickém hnutí velmi bohatá a v dobách, kdy se začíná chrastit zbraněmi, jako je tomu právě teď, je nanejvýš potřeba se k ní vracet a aplikovat ji na aktuální dění.

Obecnému pojetí války se na stránkách Existence věnuje přiblížení knihy Oskara Krejčího na toto téma. Dění na Ukrajině komentuje prohlášení tamních anarchistů „Válku válce!“, jež se vymezuje vůči všem stranám konfliktu v této zemi a na které navazuje glosa o jeho čtyřech rovinách, daných zájmy nacionalistů, tamních oligarchů, velmocí a globálního kapitálu. Noam Chomsky poukazuje na souvislosti izraelských útoků na Gazu a pokrytectví západu v porovnání s reakcí na sestřelení letadla MH17. Text k 15. výročí vstupu České republiky do NATO se zamýšlí nad skutečným smyslem této militaristické aliance po skončení „studené války“ a další článek popisuje pozadí intervence NATO v Libyi v roce 2011, doplněné aktuálnějším pohledem na další vývoj v této zemi.

Na hlavní téma volně navazuje historické ohlédnutí za počátkem první světové války, který souvisel s atentátem na následníka habsburského trůnu rukou mladíka ovlivněného anarchistickými myšlenkami. Co byla zač organizace Mladá Bosna, jakou roli v ní hrál anarchismus a jakou nacionalismus? Historii ne tak vzdálenou přibližuje vyprávění Moše Gončaroka „Ze vzpomínek židovského anarchisty“ o jeho anarchistickém mládí v Sovětském svazu první poloviny osmdesátých let 20. století.

Na stránkách Existence naleznete také dva rozhovory. Ten první (přeložený) je s Tomásem Ibáñezem, autorem knihy Anarquismo es movimiento, v níž zkoumá přítomnost anarchistických ideálů a principů v naší době, analyzuje oživení anarchismu na počátku 21. století a to, jak anarchismus pronikl do bojů sociálních hnutí. Upozorňuje také na nebezpečí, s nimiž se tato hnutí střetávají, když přistoupí na reformistickou strategii účasti ve volbách. Druhý rozhovor jsme vedli s naším kamarádem Otou Burešem, který pobývá v Číně. Je tedy zřejmé, že otázky a odpovědi se točí zejména kolem minulých a současných protestů v Číně.

Seznámíme vás s tureckou továrnou Kazova, kterou po jejím krachu převzali pracující pod svou samosprávu, obnovili výrobu svetrů a zapojili se do sítě podobných podniků ve světě. V teoretické rubrice otvíráme téma polyamorie a queer anarchismu, prezentované překladem textu od Susan Song.

V pravidelných aktivistických rubrikách seznamuje Československá anarchistická federace se svým vztahem k různým proudům a rádobyproudům anarchismu a podobně činí v tomto směru mnohem otevřenější Volná komunita VAP. Anarchistický černý kříž se zamýšlí nad účelem a praxí policejních „antikonfliktních“ týmů a aktivista plzeňské skupiny Food not Bomb seznamuje s principy, na nichž kolektivy této iniciativy fungují.

Rubrika Kvartál je tradičním přehledem akcí domácího antiautoritářského hnutí za uplynulý čtvrtrok. Vedle mnoha drobných akcí si zde můžete přečíst o boji Mostecké solidární sítě, aktivitách na podporu squatingu, „návratu“ na ostravské Přednádraží či akcích v rámci Mezinárodního týdne anarchistických vězňů. Ani v tomto čísle nechybí texty posledních tří vydání nástěnných novin A3 – o pietách v Letech, masakru v Gaze a církevních restitucích. Závěr časopisu tvoří recenze na HC/punkové ziny, insurekcionistický časopis Revoluční boj a knihy Tekutý dohled a Ekonomičtí disidenti.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení