Existence č. 4/2016: Anarchistický bulvár

Říjen 2016

Když jsme přemýšleli, jak s naší anarchistickou revue dál, připomněl jeden z nás dávný rozhovor s kamarádem, toho času mladým studentem žurnalistiky a novopečeným redaktorem nejmenovaného společenského magazínu. Nadšený žurnalista líčil, že pro úspěch časopisu jsou důležitá senzační témata a bulvární informace, a šibalsky dodal, že číslo je vždy nejúspěšnější, když jsou na obálce nějaké kozy. „Jsme seriózní médium, tak víš, jak to myslím?“ mrkl na závěr. Jak to přesně myslel, netušíme, ale zkusili jsme se řídit jeho radou a čekat, co to udělá. Proč nezkusit moderní mediální strategie i v anarchistickém tisku? Snad ty kozy na obálce přitáhnou žádoucí pozornost, stejně jako obsah tohoto čísla.

Zvolili jsme poněkud netradiční hlavní téma: Anarchistický bulvár. Chtěli jsme tak zacílit hned třemi směry – upoutat pozornost, trochu pobavit, a především položit několik otázek k zamyšlení. V úvodním textu k tématu tedy sledujeme, jaké druhy článků jsou v anarchistických časopisech a webech nejsledovanější a jaké formáty tiskovin jsou nejúspěšnější. Tak trochu srovnáváme naše pozorování s praxí mainstreamových médií. Jenže naše cíle a pohnutky jsou zcela jiné než jejich. Zjevně je třeba snažit se o čtenářskou atraktivitu, ale nesmí jít o samoúčel a je třeba vyvarovat se mnohých nástrah. Ptáme se tedy: „Jak využívat humor a satiru? Co může přinést propojení s kulturou? Mohou nám nějak posloužit pro naše potřeby uzpůsobené marketingové metody? Máme se snažit působit na veřejnost, nebo se tohoto bezbřehého pojmu vzdát cílením na konkrétní skupiny lidí? Do jaké míry užívat zjednodušení a určitého populismu? Není proti našim zásadám snažit se pronikat do mainstreamových médií? Jak pracovat s jazykem, abychom byli srozumitelní a dokázali oslovit?“

Na tento úvod navazuje úvaha přibližující prostředí španělského anarchistického hnutí a rozvíjející otázku populistického a marketingového přístupu při oslovování co nejširšího okruhu lidí. Uvedený příspěvek je k takovému přístupu poměrně kritický, ale třeba se stane odrazovým můstkem pro debatu na toto téma i u nás.

Hlavní téma pak doplňuje zkušenost britské skupiny Class War a stejnojmenného časopisu, které měly za cíl co nejvíce šokovat, mluvit jazykem dělnické třídy a přitom si taky trochu zařádit. Jinou praxi přinášely běloruské noviny Navinky, které zas parodovaly tamní moc a dávaly jí jasně najevo, že i ve své represivní neomalenosti je nanejvýš směšná. Ohlížíme se za různými formami využití humoru a satiry v českém anarchistickém hnutí, jak před více než sto lety, tak v předchozích dekádách, a to se zvláštním přihlédnutím k umění dělat si legraci sami ze sebe. Na to navazují dvě strany fiktivního zpravodajství a netradiční rubriky – jedna se kupříkladu věnuje vztahu anarchismu a detektivního žánru.

Dále si v čísle můžete přečíst reportáž z anarchistického kempu, který se letos v srpnu konal na severu Rakouska a do něhož se někteří z nás aktivně zapojili; nebo cestovatelský tip na výlet do Anarchistické knihovny a archivu ve Vídni. Pro milovníky anarchistické historie jsme připravili překlad práce Vadima Damiera o poválečném anarchismu ve východní Evropě, pro toto číslo jsme vybrali část věnovanou Bulharsku. Vedle toho se můžete dozvědět něco o anarchistické kinematografii během sociální revoluce ve Španělsku. K atmosféře povstání v mexické Oaxace v roce 2006 se vracíme prostřednictvím zápisků Ilji Falkovského. A na západní polokouli se ještě zdržíme díky rozhovoru s kubánským anarchistou o tamním hnutí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji se zaměřujeme na Turecko a Kurdistán prostřednictvím rozhovoru s aktivisty tureckého ABC a přehledu o situaci anarchistů v Kurdistánu.

Dále informujeme o kongresu Internacionály anarchistických federací, který se konal ve Frankfurtu, a zveřejňujeme dvě prohlášení, která tento kongres přijal. Rubrika ABC přibližuje další soud s naším kamarádem Igorem, který byl nejprve obviněn z terorismu, aby mu nakonec byl udělen trest zákazu účasti na anarchistických akcích za natáčení sprejování na kameru. Navazuje parodická reportáž z dalšího soudu, kde našim kamarádům hrozí velmi vysoké tresty v policií zinscenované kauze. A jako vždy nechybí texty nástěnných novin A3, recenze a přehled veřejných aktivit domácího hnutí.

40 stran A4, 40 Kč | PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení