Anarchismus v Palestině a Izraeli

Prosinec 2016

Jde o překlad práce Vadima Damiera, ruského anarchisty a historika, ke kterému se rádi vracíme pro jeho věcný, otevřený a hodnotově blízký přístup k dějinám anarchistického hnutí. Tentokrát se jeho prostřednictvím vydáme do Palestiny, na jejímž území v minulém století vznikl Stát Izrael. To, že se opakovaně vyslovujeme proti okupaci Palestiny, neznamená, že budeme ignorovat významnou skutečnost, že mezi židovskými osadníky byli v prvních desetiletích 20. století také anarchisté a anarchistky, kteří přijížděli mimo jiné se záměrem realizovat své ideje v praxi. V této brožuře tedy můžete sledovat jejich příchod i diskuse ohledně jejich snah, rozvoj specifických komun – kibuců, z nichž některé byly anarchistické, a další vývoj anarchistického hnutí na tomto území (později v nově vzniklém Izraeli). Dozvíte se, jaký byl vztah anarchistů k sionismu, i o novodobém antisionismu izraelských anarchistů a anarchistek. To vše zmapované až téměř do současnosti, včetně takových skupin, jako jsou Anarchisté proti zdi, kterým v jejich úsilí opakovaně vyslovovala podporu také naše federace.

56 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 30 Kč