Historie anarchismu na Kavkaze

Duben 2015

Vzrůst revolučního hnutí v carské říši na počátku 20. století se projevil v nejrůznějších koutech impéria, včetně Kavkazu. Historie anarchismu na Kavkaze je slavná i tragická, zahrnuje všechny tehdy myslitelné formy činnosti, od vydávání a šíření tiskovin přes stávky, sabotáže, expropriace a atentáty až po založení komuny v horách. Nejdůležitější místa, akce a jména vztahující se ke slavným rokům anarchistického hnutí na Kavkaze zachycuje tento stručný přehled. Myšlenky anarchie prostě klíčí ve všech koutech světa.

40 stran A6, 25 Kč