Michael Kácha (1874–1940)

Květen 2015

Není snadné stručně povědět, kým byl Michael Kácha: švec, vzdělanec-samouk, anarchista, dělnický novinář, ctitel literatury a nakladatel, noblesní, skromný a citlivý člověk, který se nikdy nezpronevěřil svým zásadám, takže žil a zemřel svobodný – a chudý. Tato drobná publikace vyšla u příležitosti 75. výročí jeho úmrtí a jejím prostřednictvím plánuje Nakladatelství Anarchistické federace získat prostředky na obnovu Káchova hrobu.

52 stran A6, 30 Kč + benefiční příspěvek na hrob Michaela Káchy