Ukrajina 2013–2014: pohled anarchistů

Prosinec 2015

Tato publikace „do kapsy“ nás zavádí na Ukrajinu, kde v současnosti panuje ne zcela přehledná situace. Obsahuje vedle předmluvy šest článků a dva rozhovory, které vznikaly od prosince 2013 do července 2014. Střídavě se v nich k situaci na Ukrajině vyslovují dva anarchisté – Dmitrij Sergejev, člen anarchistického hnutí v Rusku, a Ivan Děmjaněnko, člen bývalé anarchosyndikalistické organizace RKAS (Machnova revoluční konfederace anarchosyndikalistů) z Ukrajiny.

V jednotlivých příspěvcích můžeme pozorovat, jak se hodnocení obou autorů ohledně Majdanu a dalších událostí na Ukrajině, včetně počátku občanské války, proměňovalo v závislosti na vývoji situace. Například první ze zařazených textů, „Sabat na Majdanu“, vznikl již 1. prosince 2013. Když se protest dostal mimo rámec „oranžové revoluce“, byl autor nucen hodnocení událostí korigovat.

Dozvíte se, co bylo příčinou Majdanu, jak probíhaly první měsíce a jak vznikl konflikt, který zemi tak krvavě rozdělil. Dozvíte se, kdo hrál jakou roli a jaké byly zájmy místních oligarchů a mocností, které do konfliktu vstupují. A také se dozvíte se, jakou roli sehrávala ultrapravice, stejně jako údajná levice.

Bez zajímavosti není ani kritické hodnocení nezvládnuté role anarchistického hnutí na Ukrajině. Z této reflexe jasně vyplývá, že subkulturně orientované hnutí v případě společenských změn nutně selhává a nemá de facto co nabídnout. Tváří v tvář této zkušenosti, kterou nebylo nesnadné předvídat, vysvítá velmi jasně skutečná potřeba budovat anarchistické hnutí jako hnutí sociální, jako hnutí, které cíleně vytváří životaschopné struktury, na nich může v případě společenských posunů stavět a především díky nim velmi rychle na danou situaci adekvátně reagovat.

48 stran A6, cena 28 Kč