Vernon Richards: Malatesta (životopisné poznámky)

Květen 2018

Výbor z knihy Vernona Richardse, věnované životu a ideám proslulého italského anarchokomunisty Errica Malatesty, přítele Michaila Bakunina a Petra Kropotkina.

52 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 30 Kč