Kenyon Zimmer: Židovští anarchisté v New York City

Únor 2016

Tuto kapesní brožuru tvoří první kapitola knihy Kenyona Zimmera Imigranti proti státu. Jidiš a italský anarchismus v Americe, vydané v roce 2015. Text brožurky popisuje vznik a vývoj anarchistického hnutí v prostředí židovské imigrace v newyorské čtvrti Lower East Side v době jeho největšího rozmachu – od 80. let 19. století do počátku první světové války.

Autor detailně probírá všechny stránky vývoje jidiš anarchistického hnutí: od historie nejvýznamnějšího židovského anarchistického listu Fraje Arbeter Štime, přes podíl anarchistů na odborovém hnutí (především v rámci domácích krejčovských dílen) a vztahy s ostatními anarchistickými formacemi v New Yorku, až po činnost významných osobností hnutí, jako byla Emma Goldmanová a Alexander Berkman, nebo pozoruhodné pokroky v otázce postavení žen mezi jidiš anarchisty.

56 stran A6, cena 30 Kč