Bezvlastie. Z historie anarchistického hnutí v Bulharsku

Březen 2024

Historie anarchistického hnutí v Bulharsku je velmi bohatá, ale u nás téměř neznámá. Sborník Bezvlastie se to snaží napravit. Přibližuje rozmach bulharského anarchistického hnutí a jeho boje, ale i perzekuce, jimž bylo vystaveno – přičemž ta nejničivější probíhala v režii bolševiků. Sborník seznamuje také s osudy řady tamních anarchistek a anarchistů, kterým se přezdívalo bezvlastnici.

244 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 180 Kč