Charlotte Wilson. (Ne)známá anarchistka

Duben 2024

Charlotte Mary Wilson (1854–1944) je neprávem opomíjenou anarchistickou myslitelkou, skrytou ve stínu známých (mužských) postav historie anarchistického hnutí. Občas je vedle Petra Kropotkina okrajově zmíněna v souvislosti se založením proslulých anarchistických novin Freedom, přitom to byla právě její neúnavná redaktorská práce, díky níž si mohly noviny vydobýt věhlas.

100 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 90 Kč