Jaroslav Hašek: Všivá historie a další texty z anarchistických novin

Duben 2023

Soubor povídek, humoresek, básní a fejetonů, které vydal Jaroslav Hašek v anarchistických novinách Matice Svobody, Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas, přičemž v některých působil coby jejich placený redaktor v letech 1904 až 1907. Tato kniha vyšla u příležitosti stého výročí Haškova úmrtí. Kde je třeba, jsou opatřeny v povídkách zmiňované reálie vysvětlujícími poznámkami.

196 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 150 Kč