Marxova ekonomie pro anarchistky a anarchisty

Leden 2023

Anarchistky a anarchisté Marxe zpravidla jako historickou postavu dělnického hnutí odsuzují, a to od dob jeho sporů s antiautoritáři v První internacionále. Na druhou stranu ale anarchistky a anarchisté vždy zpravidla uznale mluvili o Marxově analýze kapitalistického systému. A právě této otázce se věnuje práce s podtitulem „Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie“ od Wayna Price, který se svým kamarádům a kamarádkám coby „marxisticky informovaný anarchista“ pokouší co nejstručněji přiblížit Marxovu kritiku politické ekonomie a konfrontovat ji s vývojem ve 20. století a kritikou z anarchistických pozic.

132 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 110 Kč