Peter Gelderloos: Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi

Květen 2019

„Něco takového by nikdy nefungovalo,“ namítají obvykle lidé, když se jim snažíme přiblížit anarchistické pojetí lidské společnosti. Anarchie je v jejich očích utopický ideál, který v reálném světě nemá šanci přežít; mnohem častěji si ale pod tím slovem představují společnost uvrženou do chaosu, kde jedinec může uspokojit své potřeby jedině tím, že páchá násilí na druhých. Peter Gelderloos jim svou knihou říká, že se zásadně mýlí. Přináší desítky příkladů z minulosti i současnosti, z Evropy a Ameriky, z afrických pralesů i zapadlých tichomořských ostrovů, a ukazuje na nich, že anarchie, tedy uspořádání prosté autorit a hierarchií, kde mezilidské vztahy neurčuje násilný výkon moci, ale principy solidarity a vzájemné pomoci, je nejen funkční, ale hlavně zcela přirozená. Anarchie je systém, z něhož člověk coby živočišný druh vzešel a ve kterém by žil a prospíval i dnes, kdyby o něj nebyl násilím nebo podvodem připraven. Je to také systém, v jehož rámci se může nejlépe vypořádat s naléhavými problémy dneška, jako je chudoba a nerovnost ve světě nebo devastace životního prostředí. Kniha Petera Gelderloose je historický exkurs po nejrůznějších podobách anarchie, které se ve světě kdy vyskytly. Krom toho slouží i jako praktický návod pro ty, kdo si neutěšený stav našeho světa uvědomují a rádi by s tím něco dělali. Říká jim, že se za své zoufalství a vztek nemusí stydět – právě naopak: nechtějí nic jiného, než co je pro člověka přirozené, co nám bylo bezostyšně ukradeno a co máme plné právo si vzít zpátky.

Peter Gelderloos (nar. 1982 v USA) patří k předním anarchistickým spisovatelům dnešní doby. Je autorem řady teoretických, historických a cestopisných knih, mj. How Nonviolence Protects the State (2007), To Get to the Other Side: a journey through Europe and its anarchist movements (2010) nebo Worshipping Power: An Anarchist View of Early State Formation (2017). Pro své názory a aktivismus čelil několikrát policejnímu pronásledování. V současnosti žije v Katalánsku.

232 stran A5, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 200 Kč