Václav Tomek pro anarchistický tisk

Březen 2024

Václav Tomek (1942–2022) za sebou zanechal řadu knih věnovaných dějinám českého anarchistického hnutí z přelomu 19. a 20. století, anarchistické publicistice té doby 
a anarchistickým myslitelům a myslitelkám 20. století. Touto publikací, obsahující texty, které napsal pro anarchistický tisk, mu chceme posmrtně poděkovat za jeho přínos 
a spolupráci.

116 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 100 Kč