Zdola č. 10/2019: Změna klimatu

Září 2019

Hlavní téma: Změna klimatu

Po pár letech jsme zase oživili naše pouliční noviny Zdola. Desáté číslo se věnuje globální změně klimatu a reakci kapitalistického systému. Ačkoli ochrana životního prostředí a sociální ekologie vždy patřily mezi naše stěžejní aktivity a témata, s teoretickými články na téma „klima“ jsme doposud šetřili. Následující texty jsou úvodem do diskuse, kterou hodláme nadále rozvíjet. Snaží se demaskovat kořeny krize a dotknout se nefunkčních řešení nabízených systémem.

Článek „Systémové příčiny ekologické krize“ by neměl nechat nikoho na pochybách a osvětlit bázi našeho přístupu. Text „Globální změna klimatu z anarchistické perspektivy“ rozebírá problém do morku kostí. „Zelený kapitalismus“ je pak vyprávěním o tom, kterak se stal kozel zahradníkem. Máme tu jednoduše řečeno tři koncepty ženoucí planetu do záhuby. Protržní neoliberální pseudořešení, šité na míru největším znečišťovatelům, boháčům a korporacím, jehož hlavním úkolem je zachovat privilegium devastování životního prostředí. Nejznámější formou je asi obchod s emisními povolenkami. Dále represivní guláš, navařený pro domácnosti a obyčejné lidi, jehož záměrem je svalit vinu za zničenou Zemi na každého z nás. To je ta polívka, která nechutná Žlutým vestám. Nakonec jsou tu popírači, vzedmuvší se ze smetiště dějin v barvách neliberální konzervativní pravice, jdoucí náboženstvím proti faktům. Nejbolestivější formou tohoto konceptu je eskalace problému například v podobě podpory fosilního byznysu nebo vypalování pralesů.

Vedle těchto excesů se tu pravděpodobně rýsuje kombinace volnotržních a represivních opatření. Ta volnotržní tradičně zaměřená na velké firmy a ta represivní na domácnosti. Náklady jakékoliv krize, ať už finanční, uprchlické nebo klimatické, způsobené těmi nahoře, jsou tradičně účtovány těm dole. Cílem je tedy demaskovat falešná řešení, bránit zavádění represivních opatření a rozšiřovat zdola organizovaný odpor proti globální ekocidě. Nechť vzplane stejně rychle jako Amazonie!

4 strany A3 | PDF ke stažení