Zdola – prvomájový speciál

zdola_prvnimaj

Květen 2014

Prvomájový speciál

U příležitosti anarchistického 1. máje 2014 vyšel „prvomájový speciál“ anarchistického zpravodaje Zdola, který byl určen zejména k rozdávání účastníkům demonstrace. Speciál stručně přibližuje historii Prvního máje, jeho kořeny v chicagském boji za osmihodinovou pracovní dobu a první dělnickou prvomájovou demonstraci v Praze v roce 1890; věnuje se návrhu nepodmíněného základního příjmu; shrnuje postoj anarchistů k oslavám Svátku práce a komentuje zneužívání tohoto svátku neonacisty. Prvomájové vydání Zdola ale hlavně vyzývá k budování silného anarchistického hnutí, jehož prvomájové pochody by nebyly jen procházkou za doprovodu policie, ale ukázkou toho, co toto hnutí dosáhlo ve zbytku roku.

4 strany A4 | PDF ke stažení