Zdola – sametový speciál

zdola_samet-0

Listopad 2014

Sametový speciál

U příležitosti 25. výročí 17. listopadu připravila ČSAF zvláštní vydání anarchistického zpravodaje Zdola. Tento „sametový speciál“ byl určen primárně k rozdávání na pražské demonstraci, v předstihu byl také poskytnut ke stažení na webu federace, aby měl každý možnost šířit ho i ve svém okolí.

Ve speciálu byly „zrecyklovány“ dva starší texty. První vyšel jako součást listopadového čísla nástěnných novin A3 a zamýšlel se nad podobou novodobé normalizace a styčnými body, které má s tou předchozí. Druhý byl původně zveřejněn již před pěti lety coby prohlášení ČSAF k 17. listopadu. Nevyžadoval žádnou velkou aktualizaci, jelikož naděje vkládané do listopadového převratu šly záhy vniveč a za oněch posledních pět let můžeme sledovat spíše obrat k horšímu než nějaké zlepšení situace obyčejných lidí, jejich práv a reálných svobod.

„Sametový speciál“ pak doplnila série krátkých zpráv, informace o chystané knize Paula Polanského a nabídka některých publikací z Nakladatelství ČSAF.

4 strany A4 | PDF ke stažení