Archiv autora: afed

Existence č. 1/2021: Petr Kropotkin

Na letošní rok připadlo hned několik kulatých výročí, a tak jsme se rozhodli, že si je připomeneme. Jedno, sto let od úmrtí anarchistického klasika Petra Kropotkina, jsme dokonce zvolili jako hlavní téma čísla. Kropotkin byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších teoretiků anarchismu vůbec a zaslouží si tedy náležitou pozornost. Připomínáme ho vedle toho i vydáním knihy Anarchistická etika a celoročním seriálem textů na webu Anarchistické federace (AF).

Úvodní text tématu představuje velmi stručně Kropotkinův život a jeho stěžejní myšlenky. Rozhodli jsme se, že se nebudeme zabývat rozsahem celého jeho díla, všemi jeho životními peripetiemi a hodnocením vlivu na celosvětové anarchistické hnutí tehdy a dnes či aktuálností některých jeho myšlenek pro dnešní vědu. Soustředíme se spíše na závěrečná léta jeho života a vliv v Česku. V textu od historika anarchismu Vadima Damiera je podrobněji představen Kropotkinův vztah k revolučnímu syndikalismu, který velmi ovlivnil směřování anarchistického hnutí v prvních dekádách 20. století. Obšírně se věnujeme jednomu z největších názorových rozkolů v anarchistickém hnutí, jenž souvisel s příchodem první světové války a postojem k ní. Kropotkin (spolu s dalšími) se vší vervou podpořil Spojence proti německému imperialismu. Mnozí anarchisté a anarchistky, včetně Errica Malatesty, mu v tom oponovali ve jménu internacionalismu a antimilitarismu. S názory obou táborů se můžete seznámit v překladech jejich tehdejších vyjádření. Je to velmi poučné čtení, když si člověk uvědomí, že podobně protichůdné postoje mohou potkat anarchistické hnutí kdykoliv. Po návratu do Ruska, nedlouho před svou smrtí, Kropotkin, věrný opět svým původním anarchistickým postojům, varuje v několika dopisech pracující na Západě před marxistickou diktaturou. Přinášíme jejich překlady, včetně toho, jenž byl adresován pracujícím v Československu, avšak jeho posel, Hugo Sonnenschein, tehdy již bolševik, ho nedoručil v plném znění, kam měl. Zveřejňujeme také dva dopisy z Kropotkinovy pozůstalosti z let 1919 a 1920, které se zřejmě ještě neobjevily ani v anglickém překladu. Reflektujeme vliv Kropotkina na tehdejší i současné české anarchistické hnutí a přinášíme přehledy publikací, které od něj v češtině vyšly. Dále se kropotkinovského tématu týkají dvě recenze, a to na knihu Evoluce a revoluce od Grahama Purchase a na Kropotkinovi věnované číslo kulturního čtrnáctideníku A2, či reportáž z on-line besedy uspořádané k výročí Kropotkinovy smrti nakladatelstvím Neklid.

Celý příspěvek

1. máj: Za oběti zisků průmyslu

Anarchistická federace připravila své prohlášení k Prvnímu máji 2021 formou speciálního čísla nástěnných novin A3.

V pdf si ho můžete stáhnout ZDE a šířit dle vlastního uvážení – výlepem v ulicích, vyvěšením na pracovišti, zanecháním v čekárnách či rozdáváním přímo na 1. máje.

Budeme rádi, když nám o své místní aktivitě napíšete nebo/a zašlete fotografie na mail afed[a]afed.cz.

Text speciálu A3 na afed.cz.

A3: Zemřel Král lichvářů

Lidé umírají ve velkém na covid, zatímco politici se předhánějí v kondolencích kvůli jedné kapitalistické svini.

Stahujte, tiskněte a šiřte dubnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (duben 2021) ke stažení ZDE.

Zemřel Paul Polansky

Paul Polansky se narodil 17. února 1942 v americké Iowě do rodiny německo-českých přistěhovalců. Vystudoval žurnalistiku, historii a rétoriku na univerzitě v Milwaukee. Věnoval se genealogii, což ho zavedlo mimo jiné do Státního oblastního archivu v Třeboni, kde v roce 1992 narazil na rozsáhlou dokumentaci, která se týkala koncentračního tábora v Letech. Věc ho natolik zaujala, že se věnoval jejímu studiu a zároveň, pobouřen tím, že na místě tábora stojí prasečák a představitelům státu je to úplně jedno, ji medializoval, tábor označil za koncentrační a rozpoutal celospolečenskou diskusi. Později vydal k tomuto tématu dvě knihy – Tíživé mlčení (1998) a Bouře (1999). Od roku 1999 se pro OSN věnoval problémům Romů v Kosovu, kde mj. odhalil případy otravy olovem v tamních utečeneckých táborech spravovaných právě OSN. V roce 2004 získal prestižní ocenění The Weimar Human Rights Award za boj za svobodu, rovnost a právo na svobodu slova a respektování práva menšin. Vydal více než padesát knih a básnických sbírek. Zemřel po těžké nemoci v pátek 26. března 2021.

Prvně jsme Paula potkali na přednášce „Holokaust Romů po Česku“, kterou organizovala Antifašistická akce (AFA) v rámci Prvomájových akčních dnů 2013. Jako strhující vypravěč tady představil své zkušenosti z Kosova, kde se po odjezdu z Prahy věnoval pomoci tamním Romům, jejichž situaci neváhal označit za genocidu a také jasně vysvětlil proč. Při té příležitosti se Polansky jel podívat, jak vypadá památník v Letech. Rozčarován z toho, co viděl, napsal článek, jenž pak vyšel na webu antifa.cz. Celý příspěvek

A3: Kapitalismus proti lidem

Průmyslníci vyhlásili v souvislosti s epidemií otevřenou třídní válku proti pracujícím a zbytku společnosti.

Stahujte, tiskněte a šiřte březnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (březen 2021) ke stažení ZDE.

Starý Antonio v novém hávu

Jak jsme již informovali 1. ledna, Anarchistická federace se připojila ke společnému prohlášení EZLN a především evropských skupin podporujících zapatistické povstání. Tato deklarace předjímá letošní návštěvu zapatistů v Evropě. V červenci, srpnu, září a říjnu roku 2021 se v Evropě zúčastní široké škály setkání mexické delegace CNI-CIG (Kongresu domorodých národů – Domorodé vládní rady), el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Lidové fronty na obranu vody a země Morelos, Puebla a Tlaxcala) a EZLN (Zapatovy armády národního osvobození).

Pevně věříme, že se podaří zorganizovat nějaké z dílčích setkání také u nás. Rádi bychom toho využili jako příležitosti pro další seznamování se zapatistickým hnutím a tamní domorodou povstaleckou kulturou.

V tomto směru doporučujeme k přečtení zejména český překlad knihy od asi nejvýraznější postavy zapatistického povstání, Subcomandanta Marcose, který v květnu 2017 vydalo Nakladatelství AF. Nyní si můžete knihu Příběhy Starého Antonia zakoupit s novým přebalem od Jany Anny, grafičky z kolektivu Černá ruka. Publikaci oděnou do nového hávu seženete na pražském Žižkově v obchodě Roleta39 (Řehořova 33/39) nebo prostřednictvím jeho e-shopu.

Dále je stále k dispozici číslo anarchistické revue Existence, které je speciálně věnované zapatistickému povstání a vyšlo u příležitosti jeho pětadvacátého výročí. I to můžete sehnat v e-shopu Roleta39.

A jestli vás téma zapatismu a mexické revoluční tradice zaujalo, doporučujeme na e-shopu Roleta39 Šestou deklaraci z Lakandonské džungle a v angličtině například knihy The Zapatistas Dignified Rage, Zapantera Negra: An Artistic Encounter Between Black Panthers and Zapatistas, Zapata of Mexico nebo Beyond Resistance: Everything. An Interview with Subcomandante Insurgente Marcos.

No a pokud chcete podpořit zapatistické komunity přímo, můžete tak učinit například nákupem zapatistické kávy. Její distribuci u nás zajišťuje družstevní kolektiv Black Seeds.

Anarchismus pro začátečníky

Dlouho plánovaná, ale až letos realizovaná brožura seznamuje se základními principy anarchismu, anarchistickým pohledem na svět, ale také na sebe sama. Vedle toho ukazuje šíři zájmů a aktivit anarchistického hnutí, které se týkají široké škály aspektů života člověka, společnosti i samotného hnutí.

Nečekejte žádné dlouhé citáty klasiků, přemíru cizích slov, nesrozumitelné filozofické rozbory ani historický exkurz plný jmen a dat. Publikace je velmi názorným úvodem do myšlenek anarchismu z pohledu, jenž odpovídá aktuální době. Je vhodná jak pro anarchisty a anarchistky, tak pro lidi, kteří se s myšlenkami anarchismu nikdy v životě nesetkali.

Návrh textu této přehledné knížečky byl dán k připomínkám členům a členkám Anarchistické federace (AF), takže její finální podoba může být považována za jakési kolektivní dílo AF. Naše nakladatelství věří, že Anarchismus pro začátečníky přitáhne k anarchistickým myšlenkám nové čtenáře a podnítí k jejich dalšímu studiu, a především k praktické aktivitě. Celý příspěvek