Archiv rubriky: Uncategorized

A3: Držet hubu a krok

Systém potřebuje poslušné občany a ty je dobré občas postrašit exemplární tresty, aby si moc nevyskakovali.

Stahujte, tiskněte a šiřte únorové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (únor 2020) ke stažení ZDE.

A3: Převýchova po česku?

Poněkud jednostranný třídní profil nedobrovolných obyvatel vězeňských cel jen odráží rozdělení moci ve společnosti.

Stahujte, tiskněte a šiřte prosincové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (prosinec 2019) ke stažení ZDE.

A3: Díky, že můžem. Jako fakt?

17. listopad? Oslava nebo výsměch? Teoreticky toho dnes můžem všichni spoustu. Prakticky jen ti vyvolení.

Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (listopad 2019) ke stažení ZDE.

Anna Garsjovová: Vzpomínky anarchistky

V říjnu 2019 vyšla v našem nakladatelství kniha Vzpomínky anarchistky, jejíž autorkou je Anna Garsjovová. Žila v letech 1902–1994, zažila cara, obě revoluce roku 1917, bolševickou éru i rozpad Sovětského svazu. Jako anarchistka prošla vězením i vyhnanstvím. Pracovala jako zdravotní sestra, ale i jako rytec v tiskárně map. V 60. letech se seznámila s Alexandrem Solženicynem a pomáhala mu zpracovávat a ukrývat materiály pro Souostroví GULAG.

„Pro zvídavého čtenáře i pro historika nejsou nejzajímavější vzpomínky významných postav politické nebo společenské scény, jejichž pozornost nutně poutají události jejich profesionálního života, ale vzpomínky lidí málo známých nebo zcela neznámých, protože ti se nenechávají unést vlastními úspěchy a kariérou, a tak mají možnost pozorněji sledovat lidi a události kolem sebe. Právě v jejich zápiscích, denících a vzpomínkách se uplynulá doba ukáže do všech podrobností, plná maličkostí, ale také myšlenek a nadějí tehdy žijících lidí. K takovým vzácným svědectvím patří vzpomínky Anny Garasjovové, díky kterým lze ruský život v uplynulém 20. století spatřit v novém světle,“ říká v úvodu ke knize její editor.

Celý příspěvek

Vyšlo klimatické číslo novin Zdola

Anarchistická federace připravila u příležitosti stávek pro klima 10. číslo svých pouličních novin. Stahujte, čtěte.

Po pár letech jsme zase oživili naše pouliční noviny Zdola. Desáté číslo se věnuje globální změně klimatu a reakci kapitalistického systému. Ačkoli ochrana životního prostředí a sociální ekologie vždy patřily mezi naše stěžejní aktivity a témata, s teoretickými články na téma „klima“ jsme doposud šetřili. Následující texty jsou úvodem do diskuse, kterou hodláme nadále rozvíjet. Snaží se demaskovat kořeny krize a dotknout se nefunkčních řešení nabízených systémem.

Článek „Systémové příčiny ekologické krize“ by neměl nechat nikoho na pochybách a osvětlit bázi našeho přístupu. Text „Globální změna klimatu z anarchistické perspektivy“ rozebírá problém do morku kostí. „Zelený kapitalismus“ je pak vyprávěním o tom, kterak se stal kozel zahradníkem. Máme tu jednoduše řečeno tři koncepty ženoucí planetu do záhuby. Protržní neoliberální pseudořešení, šité na míru největším znečišťovatelům, boháčům a korporacím, jehož hlavním úkolem je zachovat privilegium devastování životního prostředí. Nejznámější formou je asi obchod s emisními povolenkami. Dále represivní guláš, navařený pro domácnosti a obyčejné lidi, jehož záměrem je svalit vinu za zničenou Zemi na každého z nás. To je ta polívka, která nechutná Žlutým vestám. Nakonec jsou tu popírači, vzedmuvší se ze smetiště dějin v barvách neliberální konzervativní pravice, jdoucí náboženstvím proti faktům. Nejbolestivější formou tohoto konceptu je eskalace problému například v podobě podpory fosilního byznysu nebo vypalování pralesů. Celý příspěvek

Anarchie funguje – přednáškové turné

Pozvánka na tři zastavení s Peterem Gelderloosem, autorem knihy Anarchie funguje, která nedávno vyšla v českém překladu.

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi přijede do ČR její autor Peter Gelderloos a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. Na jeho přednášky můžete zajít na následujících místech:

BRNO: Kavárna/restaurace TŘI OCÁSCI, úterý 1. 10. od 19:00 třída Kpt. Jaroše 18 ‣ https://www.triocasci.cz/

LIBEREC: Komunitní zahrada LIAS, čtvrtek 3. 10. od 19:00 Široká ulice [www.facebook.com/zahradalias]

TÁBOR: knižní festival TABOOK, pátek 4. 10. přesný program festivalu na http://www.tabook.cz Celý příspěvek

Radikální buddhismus

Recenze na knihu vydanou Nakladatelstvím Anarchistické federace.

Anarchistická idea jednoznačně stojí v opozici k nepřirozeným autoritám, jak těm reálným, tak těm imaginárním. Je to také důvod, proč za nepřítele považuje mimo jiné náboženství s jeho ideou všemu nadřazeného boha či od přírody oddělených božstev. Je to i důvod, proč byl tzv. křesťanský anarchismus naprostou většinou anarchistického hnutí (i přes jisté sympatie) odmítán, jelikož lidskou mysl neosvobozoval ze zajetí iracionality, ale naopak ji v ní utvrzoval. Jak se ale stavět ke směrům, které jsou označovány za náboženství, i když ve skutečnosti za nimi žádná idea boha nestojí, jako je kupříkladu buddhismus? Ani zde není odpověď jednoznačná. Na jedné straně nacházíme filozofii a metodu oproštění se od předsudků, na straně druhé institucionalizovaný náboženský systém, který omezuje lidi stejně jako jiná náboženství, a místo toho, aby předsudky a modly bořil, přímo se v nich vyžívá.

Jak z toho ven? Nápomocná by mohla být kniha vydaná letos v květnu u příležitosti sedmého ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy a nazvaná Radikální buddhismus. Malá čítanka (nejen) pro anarchisty. V knize obsažené texty vybral, přeložil a poznámkami a doslovem opatřil Max Šcur. Ten je dlouholetým anarchistou a v posledních pár letech také buddhistou. „S překvapením jsem zjistil, že mé anarchistické přesvědčení jen posílilo a že není vůbec v rozporu s buddhismem,“ říká v doslovu. Navíc mu pomohl částečně se oprostit od západní myšlenkové tradice, k níž sice anarchismus náleží, ale i tak se svou různorodostí vymyká ostatním západním názorovým systémům. Max konstatuje, že „buddhistická odpověď na utrpení leží v rovině nikoliv teoretické, nýbrž praktické, a to je první a zásadní věc, která ho s anarchismem sbližuje: i ten je v první řadě životní praxí, až posléze nějakou teorií“. Celý příspěvek

A3: Zadupat alternativu do země

Fízlové s politickou podporou konzervativců likvidují samosprávné projekty v athénské čtvrti Exarchia. Touhu po svobodě a důstojnosti ale nezastaví.

Stahujte, tiskněte a šiřte zářijové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (září 2019) ke stažení ZDE.