Comunismo libertario

B-comunismo_libertarioČerven 2012

Publikaci tvoří z části překlad přednášky Yaacova Oveda, která se zabývá působením anarchistických myšlenek ve Španělsku a jejich následnou aplikací před občanskou válkou a v jejím průběhu, a to s přihlédnutím k tradičnímu komunalismu venkovských oblastí. Oved zde zmiňuje jako jeden ze stěžejních příspěvků té doby také práci Isaaca Puenteho Comunismo libertario. Ta tvoří druhou část této publikace. Jde o návrh konkrétních organizačních struktur, na nichž by měla fungovat nová společnost. I když je text určen své době a místu vzniku, neztrácí ani dnes na síle, s níž je představen projekt svobodné a zdola organizované společnosti.

Doplněno předmluvou, portrétem I. Puenteho a fotografiemi.

56 stran A5, 48 Kč