Hranice aktivismu

B-hranice_aktivismuDuben 2012

Na konci 90. let vyšel v anglickém prostředí článek „Vykašlete se na aktivismus“, který tehdy vyvolal v mezinárodním alterglobalizačním hnutí značnou pozornost a velké debaty. V první části brožury jsou tři texty, zachycující polemiku okolo článku, ve druhé části pak na tuto polemiku volně navazuje text britské skupiny Leeds May Day Group, který se zamýšlí nad antikapitalistickým hnutím přelomu tisíciletí, a článek Massima de Angelis analyzující stav hnutí po protestech v Janově v roce 2002.

Doplněno předmluvou a fotografiemi.

56 stran A5, 48 Kč