Práce

B-praceČervenec 2011

Brožura přináší stručnou a srozumitelnou analýzu ideologie práce. Najdete v ní argumenty proti systému práce, tak jak je nastavený dnes. Obsahuje příklady vzdorů na pracovištích a také nástin principů, na kterých by mohla fungovat práce ve svobodné společnosti. Převážná část brožury obsahuje překlad textu od člena britské Anarchist Federation, který je zajímavým pohledem na vývoj ideologie práce. Vyjadřuje emoce, které v nás zanechává každodenní rutina. Zabývá se důležitými historickými posuny oboru, ze kterého se postupně transformovala „věda“ brilantně kombinující ekonomické zájmy s nejnovějšími psychologickými poznatky – řízení lidských zdrojů.

Doplněno předmluvou a fotografiemi.

48 stran A5, 35 Kč

PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení