Archiv rubriky: Uncategorized

A3: Pryč s (touhle) vládou!

Miliardáři bohatnou, zatímco pro neprivilegované připravila vláda zvýšení daní a další škrty.

Stahujte, tiskněte a šiřte květnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (květen 2023) ke stažení ZDE.

Jaroslav Hašek: Všivá historie

Tuto knihu vydáváme jako poctu Jaroslavu Haškovi, jehož sté výročí úmrtí si letos připomínáme.

Jaroslav Hašek (1883–1923) je asi nejznámější český spisovatel ve světě. Je otázka, jak moc známý je fakt, že byl zároveň anarchistou. Někdy se tato skutečnost přechází tím, že šlo jen o nedlouhou epizodu jeho života, ale my tento názor nesdílíme. Při studiu Haškova života a díla se totiž neustále přesvědčujeme o jeho hluboce antiautoritářském postoji. Ten se projevuje především zesměšňováním institucí, jako je církev a víra, stát a jeho armáda, úřady a cenzoři, politické strany a jejich sliby, a to včetně těch dělnických. To vše trochu víc dopodrobna rozebíráme v letošním jarním čísle (1/2023) anarchistické revue Existence. Na jejích stránkách si všímáme mnohovrstevnatosti Haška jako člověka, jeho aktivního působení v českém anarchistickém hnutí, které je rámováno léty 1903 až 1907, jeho pozdějších projevů, které byly anarchismem přinejmenším ovlivněny, i možností, jak ho vnímat coby autora inspirativního pro současnost.

Dalším naším krokem, který má zviditelnit Haška jako svérázného anarchistu, je tedy tento soubor povídek, humoresek, básní a fejetonů, které vydal v anarchistických novinách Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas, v nichž působil coby jejich placený redaktor. Jsou tu také dvě povídky, které vyšly v anarchistickém časopise Matice Svobody, přičemž o druhé si myslíme, že byla přetištěna bez autorova vědomí. Celý příspěvek

A3: Násilí a pořádek

Policejní šikana a násilí vůči lidem bez domova jsou běžnou praxí, o níž je zapovězeno mluvit.

Stahujte, tiskněte a šiřte dubnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (duben 2023) ke stažení ZDE.

Existence č. 1/2023: Anarchista Hašek

Toto číslo anarchistické revue Existence jsme se (podobně jako již dvakrát v minulosti) rozhodli věnovat nějaké – pro nás významné – osobnosti. Tentokrát Jaroslavu Haškovi. V lednu jsme si totiž připomněli sté výročí jeho úmrtí. Hašek je bezesporu nejznámější český spisovatel na světě, vždyť jeho román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války byl přeložen do 60 jazyků, což je více než úctyhodné číslo. Navíc Švejk inspiroval i mnoho známých zahraničních spisovatelů. Méně známým (nebo obcházeným) je však fakt, že Hašek byl anarchista. V letech 1904–07 pracoval jako redaktor anarchistických časopisů Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas. Dokonce byl krátce vězněn kvůli konfliktu s policií během prvomájové demonstrace v roce 1907.

Na stránkách Existence se zabýváme Haškovým poměrně krátkým, avšak velmi bohatým životem – jeho ještě dětským poznáním politické přímé akce; básnickými pokusy; cestováním bez prostředků; redaktorskou činností a psaním stovek humorných povídek; úmyslnými mystifikacemi; krátkým manželským soužitím; nevyjasněnou sexualitou; opilstvím; nezdařeným pokusem o podnikání i o sebevraždu; kandidaturou za parodickou politickou stranu; rolí baviče a spoluautora divadelních skečů; působením v rakouské armádě, v československých legiích a v Rudé armádě; několikanásobným stíháním za velezradu; návratem do Čech; bigamií; a jeho prací na „Švejkovi“. Více do hloubky pak rozebíráme Haškovo zapojení do českého anarchistického hnutí, rozchod s ním a anarchistický vliv na jeho další počínání. Z uvedeného pak jednoznačně vyplývá skutečnost, že Hašek byl celoživotním antiautoritářem, který neustále zesměšňoval církev a víru, stát s jeho armádou, byrokracií a cenzurou, politické strany (včetně těch dělnických) a hodnoty buržoazní společnosti a „spořádaného člověka“. K hlavnímu tématu se vážou i další texty. Jeden z nich – z pera samotného Haška a s přidaným komentářem – popisuje příhody s tajným policejním agentem-provokatérem Maškem. Další je recenzí na sbírku Haškových básní s poněkud nepatřičným názvem „Opilec s buclatýma rukama“. Celý příspěvek

Činnost AF v roce 2022 – leták

Jako každý rok jsme během ledna zveřejnili přehledovou zprávu o svých aktivitách v předchozím roce. Jak se píše v úvodu: „Anarchistická federace působí kontinuálně od roku 1995, dříve s přívlastky Česká, popř. Československá. Jejími řadami prošla od té
doby spousta lidí, avšak vždy byla členská základna tvořena jen několika desítkami lidí. Nejinak je tomu i dnes. Kvantitativní progrese tedy žádná, přesto to pro nás nikdy nebyl a stále není důvod pro zanechání našich aktivit, či dokonce vzdání se anarchistické vize svobodné a samosprávné společnosti či myšlenky o potřebě federativního organizování se. Naopak, s prohlubující se klimatickou i sociální krizí jsme o to víc přesvědčeni, že sebeorganizace neprivilegovaných na principech rovnosti, horizontality, vzájemné pomoci a solidarity je potřeba více než kdy jindy.“

Následuje výčet skupin a kolektivů, v nichž se členové a členky federace dále angažují, interních a mezinárodních setkání, a federačních aktivit jak těch mediálních, tak těch praktických (např. na podporu ukrajinských anarchistů či rojavské autonomie, proti rasismu, za klimatickou spravedlnost, proti chudobě, za autonomní prostory, proti homofobii, za práva žen a migrantů, na podporu vězněných aktivistek a aktivistů, na uctění památky zesnulých kamarádů nebo pokud jde o tradiční prvomájový piknik).

„Výroční zpráva“ je na našem webu ZDE s možností prokliků na jednotlivé odkazy.
V podobě letáku si ji můžete stáhnout ZDE.
Volné šíření vítáno.

A3: Stávka – účinné řešení

Kapitalisté chtějí od pracujících co nejvíce práce za co nejméně peněz. Nepomáhejme jim v tom svou pasivitou.

Stahujte, tiskněte a šiřte březnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (březen 2023) ke stažení ZDE.

Marxova ekonomie pro anarchistky a anarchisty

Právě vyšla kniha s podtitulem „Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie“ od Wayna Price, který se svým kamarádům a kamarádkám coby „marxisticky informovaný anarchista“ pokouší co nejstručněji přiblížit Marxovu kritiku politické ekonomie a konfrontovat ji s vývojem ve 20. století a kritikou z anarchistických pozic.

Wayne Price je dlouholetý antiautoritářský politický aktivista. Již jako teenager tíhl v 50. letech 20. století k pacifismu a anarchismu a v 60. letech a na počátku 70. let se účastnil hnutí proti vietnamské válce. Na konci 60. let se stal učitelem v systému newyorských veřejných škol a od 70. let až do svého odchodu do důchodu byl aktivní v politice učitelských odborů. V posledních letech pomáhal svými články, přednáškami a knihami vzdělávat příslušníky nové generace radikálů. V současné době je členem občanské skupiny Bronx Climate Justice North, která se zabývá klimatickou spravedlností a sídlí v severním Bronxu, a Metropolitní anarchistické koordinační rady v New Yorku.Je autorem tří knih – The Abolition of the State: Anarchist and Marxist Perspectives (Zrušení státu: Anarchistické a marxistické perspektivy; AuthorHouse, 2007); Anarchism and Socialism: Reformism or Revolution? (Anarchismus a socialismus: Reformismus, nebo revoluce?; Thoughtcrime Ink, 2010) a The Value of Radical Theory: An Anarchist Introduction to Marx’s Critique of Political Economy (Hodnota radikální teorie: Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie; AK Press, 2013). Pravidelně přispívá na řadu webových stránek, včetně anarkismo.net, anarchistnews.org, utopianmag.com a infoshop.org. Celý příspěvek

A3: Putinovi mírotvůrci

Putinova (ať vědomá či nevědomá) pátá kolona volá po míru, který v překladu znamená okupaci, genocidu a Z-fašismus.

Stahujte, tiskněte a šiřte únorové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (únor 2023) ke stažení ZDE.

Nové vydání deníku vězněného anarchisty

V roce 2010 byl zatčen běloruský anarchista Igor Oliněvič. V roce 2011 byl (v procesu s dalšími anarchisty) odsouzen k osmi letům. V roce 2012 vyšel jeho vězeňský deník Jedu do Magadanu. Od té doby je díky anarchistům napříč světem jednou z nejpřekládanějších současných běloruských knih.

Píše se v ní o tom, co se děje v současném Bělorusku, o volbě člověka v situaci mezi životem a smrtí, mezi svobodou a zajetím, svědomím a zradou. Všechno, co se Igorovi stalo, se odehrálo v reálném životě v 21. století, v zemi, která se vydává za civilizovanou evropskou zemi…

V roce 2014 vyšel deník poprvé česky ve spolupráci Nakladatelství Anarchistické federace a Antifašistické akce.

V roce 2015 vyhlásil nečekaně běloruský prezident Lukašenko amnestii, a na svobodu se tak dostali i věznění anarchisté.

V roce 2020, kdy v Bělorusku propukly masové protivládní protesty, byl Igor znovu zatčen a o rok později (v procesu s dalšími třemi anarchisty) odsouzen ke dvaceti letům.

Na Prvního máje 2022 proběhla v Brně premiéra divadelního představení Jedu do Magadanu –⁠ Nevěř, neboj se a nepros inspirovaného deníkem Igora Oliněviče. Hru nastudovalo Divadlo 3+KK v režii Adama Steinbauera. Celý příspěvek