Anarchistická publicistika 1990–2013

K-a_publicistickaDuben 2014

U příležitosti 2. ročníku Anarchistického knižního festivalu byla prvně představena kniha s trochu suchým, ale vševypovídajícím titulem Anarchistická publicistika 1990–2013. Vedle anotovaného přehledu anarchistických periodik, brožur a knih obsahuje zamyšlení nad obecnými otázkami, které jsou spojeny s publicistikou našeho novodobého anarchistického hnutí, zasazuje publikační aktivity do širšího rámce hnutí a sleduje, jak jím byly ovlivňovány a jak ony ovlivňovaly toto hnutí a jeho vývoj. Anarchistická publicistika přináší obraz anarchistického hnutí v Česku po roce 1989 a umožňuje udělat si představu o tématech, která byla v tom kterém období pro anarchistické hnutí či jeho segmenty důležitá. Kniha také ukazuje, co všechno souvisí v praktické rovině s vydáváním anarchistických tiskovin, na jakých principech tato činnost probíhá a jakých podob může nabývat.

Jednotlivé oddíly přehledové části knihy jsou řazeny do několika logických celků, jejichž klíčem jsou zejména jednotlivé anarchistické organizace a vydavatelské projekty, které předcházely jejich vzniku či na ně nějakým (zejména personálním) způsobem navazovaly. Takové celky tvoří kapitoly Československé anarchistické sdružení, Anarchistická federace, Anarchosyndikalistická federace, Československá anarchistická federace, Federace sociálních anarchistů, Antifašistická akce, Anarchofeministická skupina, Organizace revolučních anarchistů – Solidarita, Anarchokomunistická alternativa, Anarchistický černý kříž, Aktivita Cabaret Voltaire a Asociace Alerta. Další tři kapitoly jsou věnovány anarchistickým periodikům, která vycházela samostatně. Jejich klíčem jsou pak období, v nichž vycházely a která mají svá určitá specifika (kapitoly První polovina 90. let, Druhá polovina 90. let, 21. století). Poslední kapitoly jsou pak věnovány anarchistickým nakladatelstvím, hudebním zinům s přesahem do anarchistického hnutí a parodickým listům. Co se týče periodik, je zde vyjmenováno kolem 300 titulů. I tak ale nejde o soupis stoprocentně kompletní. Naprostá většina publikací vydaných anarchistickým hnutím ve sledovaném období zde ale uvedena je.

Po přehledu českých anarchistických časopisů vydaných na přelomu 19. a 20. století, který vytvořil Václav Tomek, tak vznikl i reprezentativní přehled těch, které začaly vycházet po obnovení anarchistického hnutí na konci 20. století.

284 stran A5, 200 Kč