Když začala noc

Listopad 2011

Autor díla T. Fatzinek zpracoval obraz meziválečného Rakouska se zaměřením na události kolem 12. února 1934. Hrdinou příběhu je mladý dělník, který byl svědkem mnoha historických událostí té doby. Komiks odkrývá příběh austrofašistického režimu a dělnického odporu vůči němu. Doplněno textem o autorovi a vysvětlivkami.

64 stran A5, 58 Kč