A3: Převýchova po česku?

Poněkud jednostranný třídní profil nedobrovolných obyvatel vězeňských cel jen odráží rozdělení moci ve společnosti.

Stahujte, tiskněte a šiřte prosincové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (prosinec 2019) ke stažení ZDE.

A3: Díky, že můžem. Jako fakt?

17. listopad? Oslava nebo výsměch? Teoreticky toho dnes můžem všichni spoustu. Prakticky jen ti vyvolení.

Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (listopad 2019) ke stažení ZDE.

Anna Garsjovová: Vzpomínky anarchistky

V říjnu 2019 vyšla v našem nakladatelství kniha Vzpomínky anarchistky, jejíž autorkou je Anna Garsjovová. Žila v letech 1902–1994, zažila cara, obě revoluce roku 1917, bolševickou éru i rozpad Sovětského svazu. Jako anarchistka prošla vězením i vyhnanstvím. Pracovala jako zdravotní sestra, ale i jako rytec v tiskárně map. V 60. letech se seznámila s Alexandrem Solženicynem a pomáhala mu zpracovávat a ukrývat materiály pro Souostroví GULAG.

„Pro zvídavého čtenáře i pro historika nejsou nejzajímavější vzpomínky významných postav politické nebo společenské scény, jejichž pozornost nutně poutají události jejich profesionálního života, ale vzpomínky lidí málo známých nebo zcela neznámých, protože ti se nenechávají unést vlastními úspěchy a kariérou, a tak mají možnost pozorněji sledovat lidi a události kolem sebe. Právě v jejich zápiscích, denících a vzpomínkách se uplynulá doba ukáže do všech podrobností, plná maličkostí, ale také myšlenek a nadějí tehdy žijících lidí. K takovým vzácným svědectvím patří vzpomínky Anny Garasjovové, díky kterým lze ruský život v uplynulém 20. století spatřit v novém světle,“ říká v úvodu ke knize její editor.

Celý příspěvek

Vyšlo klimatické číslo novin Zdola

Anarchistická federace připravila u příležitosti stávek pro klima 10. číslo svých pouličních novin. Stahujte, čtěte.

Po pár letech jsme zase oživili naše pouliční noviny Zdola. Desáté číslo se věnuje globální změně klimatu a reakci kapitalistického systému. Ačkoli ochrana životního prostředí a sociální ekologie vždy patřily mezi naše stěžejní aktivity a témata, s teoretickými články na téma „klima“ jsme doposud šetřili. Následující texty jsou úvodem do diskuse, kterou hodláme nadále rozvíjet. Snaží se demaskovat kořeny krize a dotknout se nefunkčních řešení nabízených systémem.

Článek „Systémové příčiny ekologické krize“ by neměl nechat nikoho na pochybách a osvětlit bázi našeho přístupu. Text „Globální změna klimatu z anarchistické perspektivy“ rozebírá problém do morku kostí. „Zelený kapitalismus“ je pak vyprávěním o tom, kterak se stal kozel zahradníkem. Máme tu jednoduše řečeno tři koncepty ženoucí planetu do záhuby. Protržní neoliberální pseudořešení, šité na míru největším znečišťovatelům, boháčům a korporacím, jehož hlavním úkolem je zachovat privilegium devastování životního prostředí. Nejznámější formou je asi obchod s emisními povolenkami. Dále represivní guláš, navařený pro domácnosti a obyčejné lidi, jehož záměrem je svalit vinu za zničenou Zemi na každého z nás. To je ta polívka, která nechutná Žlutým vestám. Nakonec jsou tu popírači, vzedmuvší se ze smetiště dějin v barvách neliberální konzervativní pravice, jdoucí náboženstvím proti faktům. Nejbolestivější formou tohoto konceptu je eskalace problému například v podobě podpory fosilního byznysu nebo vypalování pralesů. Celý příspěvek

Anarchie funguje – přednáškové turné

Pozvánka na tři zastavení s Peterem Gelderloosem, autorem knihy Anarchie funguje, která nedávno vyšla v českém překladu.

U příležitosti českého vydání své knihy Anarchie funguje. Příklady anarchistických myšlenek v praxi přijede do ČR její autor Peter Gelderloos a promluví o příkladech anarchických společností v minulosti i současnosti. Na jeho přednášky můžete zajít na následujících místech:

BRNO: Kavárna/restaurace TŘI OCÁSCI, úterý 1. 10. od 19:00 třída Kpt. Jaroše 18 ‣ https://www.triocasci.cz/

LIBEREC: Komunitní zahrada LIAS, čtvrtek 3. 10. od 19:00 Široká ulice [www.facebook.com/zahradalias]

TÁBOR: knižní festival TABOOK, pátek 4. 10. přesný program festivalu na http://www.tabook.cz Celý příspěvek

Radikální buddhismus

Recenze na knihu vydanou Nakladatelstvím Anarchistické federace.

Anarchistická idea jednoznačně stojí v opozici k nepřirozeným autoritám, jak těm reálným, tak těm imaginárním. Je to také důvod, proč za nepřítele považuje mimo jiné náboženství s jeho ideou všemu nadřazeného boha či od přírody oddělených božstev. Je to i důvod, proč byl tzv. křesťanský anarchismus naprostou většinou anarchistického hnutí (i přes jisté sympatie) odmítán, jelikož lidskou mysl neosvobozoval ze zajetí iracionality, ale naopak ji v ní utvrzoval. Jak se ale stavět ke směrům, které jsou označovány za náboženství, i když ve skutečnosti za nimi žádná idea boha nestojí, jako je kupříkladu buddhismus? Ani zde není odpověď jednoznačná. Na jedné straně nacházíme filozofii a metodu oproštění se od předsudků, na straně druhé institucionalizovaný náboženský systém, který omezuje lidi stejně jako jiná náboženství, a místo toho, aby předsudky a modly bořil, přímo se v nich vyžívá.

Jak z toho ven? Nápomocná by mohla být kniha vydaná letos v květnu u příležitosti sedmého ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy a nazvaná Radikální buddhismus. Malá čítanka (nejen) pro anarchisty. V knize obsažené texty vybral, přeložil a poznámkami a doslovem opatřil Max Šcur. Ten je dlouholetým anarchistou a v posledních pár letech také buddhistou. „S překvapením jsem zjistil, že mé anarchistické přesvědčení jen posílilo a že není vůbec v rozporu s buddhismem,“ říká v doslovu. Navíc mu pomohl částečně se oprostit od západní myšlenkové tradice, k níž sice anarchismus náleží, ale i tak se svou různorodostí vymyká ostatním západním názorovým systémům. Max konstatuje, že „buddhistická odpověď na utrpení leží v rovině nikoliv teoretické, nýbrž praktické, a to je první a zásadní věc, která ho s anarchismem sbližuje: i ten je v první řadě životní praxí, až posléze nějakou teorií“. Celý příspěvek

A3: Zadupat alternativu do země

Fízlové s politickou podporou konzervativců likvidují samosprávné projekty v athénské čtvrti Exarchia. Touhu po svobodě a důstojnosti ale nezastaví.

Stahujte, tiskněte a šiřte zářijové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (září 2019) ke stažení ZDE.

Anarchie funguje

Recenze na již nyní oblíbenou práci Petera Gelderloose vydanou v květnu Nakladatelstvím AF.

Pokud by se někdo zajímal hlouběji o anarchismus, bezesporu bych mu doporučil knihu Václava Tomka a Ondřeje Slačálka Anarchismus. Svoboda proti moci, která vyšla v roce 2006 a je obsáhlým přehledem vývoje anarchistických myšlenek jak v historickém sledu, tak v jejich rozmanitosti. Po letošním Anarchistickém knižním festivalu bych k tomu přidal ještě knihu Petera Gelderloose Anarchie funguje, která ilustruje to, jak zmíněné ideje mohou ať už vědomě či zcela mimovolně vypadat v praxi.

Od Nakladatelství Anarchistické federace to byla skvělá volba, jelikož její produkce se v posledních letech orientovala sice na skvělé a doporučeníhodné tituly, avšak se zaměřením zejména na historii. Anarchie funguje je mnohovrstevná práce, aniž by nutně tíhla k tomu stát se mnohastránkovou bichlí vhodnou pro lisování listí do herbáře, jakkoli by to zvolené téma umožňovalo. Její kouzlo tkví v tom, že nepopisuje případy fungující anarchie jednotlivě, ale promítá je postupně do témat, která s anarchistickou praxí (a s problémem společenského uspořádání a řešením rozličných sociálních situací) úzce souvisejí. Autor ale není ideologicky úzkoprsý, což umožňuje takový rozsah uvedených příkladů. Jsou z různých dob a různých míst, „celkem jich je asi devadesát. Třicet z nich je výslovně anarchistických; zbytek představují různé bezstátní, autonomní nebo vědomě antiautoritářské společnosti.“ Navíc se snaží vyhýbat idealizaci uváděných příkladů, jelikož poučné jsou často i jejich slabiny, mezi něž patří zejména izolace, falešná spojenectví, vnější represe, spolupráce se stávajícím systémem či dočasnost. Gelderloos často odkazuje na antropologické poznatky a snaží se vyvarovat zaběhnutého eurocentrismu, který se mnohdy nevyhýbá ani anarchistickému hnutí. „I sama ústřední otázka této knihy, totiž jestli může anarchie fungovat, je z podstaty eurocentrická.“ Sympatické také je, že autor není jen od stolu píšící akademik. Kniha je tak pro běžného čtenáře srozumitelná a navíc je opřená o mnoho vlastních pozorování a zkušeností z různých míst celého světa. Celý příspěvek

A3: Hudba s názorem

Letní festivaly nemusí být nutně jen o zábavě. Hudba může být také vhodným nositelem pozitivního poselství.

Stahujte, tiskněte a šiřte srpnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (srpen 2019) ke stažení ZDE.