Existence č. 1/2020: Klimatické hnutí

V editorialu minulého čísla jsme slíbili, že letos vydáme dvě čísla anarchistické revue Existence. Jenže sliby chyby. Hned na jaře jsme byli postaveni před zcela změněnou situaci: globální epidemie nemoci covid-19 a s ní spojená omezení. V důsledku toho muselo být zrušeno mnoho naplánovaných veřejných akcí, novému stavu se byla nucena přizpůsobit činnost mnoha kolektivů, a tím pádem také ubylo příležitostí, kde nabízet anarchistické tiskoviny. To je totiž pro vydávání časopisu, jakým je Existence, stěžejní. Řešením by samozřejmě bylo přejít pouze na elektronické vydávání, to znamená nabízet Existenci ve formátech pdf, mobi a epub, jak je to už léta běžné, avšak bez tištěné verze. Asi jsme beznadějný spolek staromilců, takže jsme se rozhodli jasně pro tištěnou verzi, i když je dopředu jasné, že půjde o ztrátový podnik – tedy více než obvykle. Nakonec tak letos vydáváme jen jedno číslo, jehož hlavní téma je věnováno klimatickému hnutí.

Klimatická krize je velmi naléhavá, a aby se předešlo nejhorším možným scénářům, je nutné jednat neprodleně a zastavit zejména fosilní průmysl s velmi silnou lobby a letitým propojením s politickou scénou. Jako anarchisté a anarchistky ale jdeme za požadavek konce spalování uhlí. V rámci klimatického hnutí razíme heslo: Neměňme klima, změňme systém. Anarchistický postoj při obraně klimatu zůstává striktně antikapitalistický, i když se anarchisté zapojují do iniciativ a koalic, které se v první řadě snaží vytvářet tlak na politiky a oslovovat veřejnost, aby nebyla lhostejná k osudu dalších generací. Naším cílem tedy není nějaký zelený kapitalismus, jenž se z uhlí přeorientuje na mnohem méně škodlivé způsoby získávání energie, nýbrž prosazení vize svobodné a samosprávné společnosti, kde nedochází k vykořisťování lidí ani přírody. Společnosti, jež se řídí mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“, tedy takového globálního společenství, které i přes veškerou potřebnou decentralizaci hledí na zájmy ostatních v opravdu celoplanetárním měřítku.

K tématu přinášíme hned několik rozhovorů přibližujících některé iniciativy za záchranu klimatu. Jako první odpovídá na otázky aktivista platformy Limity jsme my, v níž se angažují také mnozí anarchisté a anarchistky. Potom přichází na řadu středoškolská iniciativa globálního rozměru – Fridays for Future, a dále odpovídají dvě členky skupiny Univerzity za klima, v níž se, jak již název napovídá organizují studenti a studentky vysokých škol. Svou zkušenost přináší také bývalý aktivista platformy Extinction Rebellion. V těchto příspěvcích se snažíme sledovat zejména způsob, jakým se tyto skupiny organizují, jak rozhodují a jaké vyvíjejí aktivity. Téma pak uzavírají recenze na knihy, které nedávno vyšly v českém překladu a dotýkají se boje za klima. Jde o tituly Vzpoura proti zkáze od Jeremyho Brechera, Zpátky na zem od Bruna Latoura a Etika klimatické změny od Jamese Garveye.

Více o čísle se dočtete ZDE.

Distribuční místa, kde se bude v následující době objevovat nové číslo Existence k dostání, naleznete ZDE.

A samozřejmě máte možnost si ho také stáhnout v různých elektronických formátech:
PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení

A3: Ženy proti tmářství

V Polsku probíhají protesty proti dalšímu omezení práva na potrat a konzervativně náboženské demagogii.

Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (listopad 2020) ke stažení ZDE.

A3: Kdo za to může?

Z klimatické krize těží opět jen malá část nejbohatších na úkor všech ostatních.

Stahujte, tiskněte a šiřte říjnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (říjen 2020) ke stažení ZDE.

A3: Covid, zisky a moc

Jsou ohrožením svobody roušky, nebo spíš touha po zisku a totální kontrole obyvatelstva?

Stahujte, tiskněte a šiřte zářijové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (září 2020) ke stažení ZDE.

A3: Zastrašovat a šikanovat

Fosilní průmysl si ohrožovat nedáme! Zájmy uhlobaronů ochráníme! – to nám sděluje Policie ČR.

Stahujte, tiskněte a šiřte prázdninové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (srpen 2020) ke stažení ZDE.

A3: Zpět v době kamenné

Jak je to s oslavou dob, které už nechceme zažít, a lidí, jejichž názory a činy se nám příčí?

Stahujte, tiskněte a šiřte čevnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (červen 2020) ke stažení ZDE.

A3: Sociální karanténa

Čelíme epidemii. Chovejme se zodpovědně a buďme obezřetní a solidární.

Stahujte, tiskněte a šiřte březnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (březen 2020) ke stažení ZDE.

Existence č. 2/2019: Hausprojekty

Nové číslo anarchistické revue Existence jsme věnovali tématu hausprojektů. Jak píšeme již v úvodním článku, jsme si vědomi, že nejde o žádné revoluční téma. I tak jsme usoudili, že je více než důležité, pokud se snažíme dlouhodobě zprostředkovávat zajímavé inspirace odjinud a seznamovat s aktivitami, které se rodí u nás. Své životy žijeme tady a teď, a tak nám nezbývá nic jiného než hledat takové alternativy, které by nám stávající systém umožnil. Nejsme naivní, abychom si mysleli, že to umožňuje ve své blahosklonnosti, naopak jde o složité hledání v právním řádu, který je nastaven především tak, aby byl nápomocen roztáčení a točení kol kapitalismu. A my chceme žít co nejvíc v protikladu k cílům současného režimu, jimiž jsou generování zisku, rostoucí sociální nerovnost a atomizace společnosti, která pak není schopna se bránit.

Jednou z oblastí, kterou jsme nuceni denně řešit, je bydlení. Před několika lety byl alternativou squating, neoliberální systém ho však cíleně zlikvidoval pomocí svých represivních nástrojů bez ohledu na argument, že vedle sebe existují lidé bez domova a prázdné domy. Legitimní a logický postup při zabírání prázdných domů je oficiálně protiprávní, modla soukromého vlastnictví, základní pilíř kapitalismu, musí být ochráněna, i kdyby většina populace měla žít na ulici (i tam je to ale protiprávní). Hausprojekty se snaží vyhnout neustálé nejistotě násilného vystěhování, která se vznáší nad každým squatem jako temný mrak. Zároveň se ale snaží umožnit komunitní život v kolektivně vlastněném domě, kde jde samosprávné bydlení ruku v ruce s dostupným „nájmem“ a rozvojem principu solidarity napříč rozrůstající se sítí.

Více o čísle se dočtete ZDE.

Distribuční místa, kde se bude v následující době objevovat nové číslo Existence k dostání, naleznete ZDE.

A samozřejmě máte možnost si ho také stáhnout v různých elektronických formátech:
PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení