Existence č. 1/2017: Mýtus práce

Otvíráme další ročník anarchistické revue Existence. A od jejího znovuzrození v roce 2010 se vskutku revolučně změněným designem. Věříme, že téma čísla zaujme každého, kdo někdy ochutnal „požehnání“ námezdní práce řízené dle logiky a pro potřeby kapitálu za sekundování etiky práce, která nám nutí pocit, že zaměstnání, které z nás vysává život, je vlastně cílem našeho života, který si pak můžeme přisladit v honbě za výdobytky konzumní mašinerie.

Více o čísle se dočtete ZDE.

Distribuční místa, kde se bude v následující době objevovat nové číslo Existence k dostání, naleznete ZDE.

A samozřejmě máte možnost si ho také stáhnout v různých elektronických formátech:
PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení

 

Anarchismus v Palestině a Izraeli

Ti, kdo sledují publikace našeho samizdatového nakladatelství, si jistě všimli, že se v nich poslední dobou nezřídka objevují překlady textů Vadima Damiera, ruského anarchisty a historika. Důvod je prostý, líbí se nám jeho věcný, otevřený a hodnotově blízký přístup k dějinám anarchistického hnutí. V jeho textech jsme se již podívali na různá místa – do Španělska, Bulharska či Východního Německa, přiblížili si dějiny anarchosyndikalismu nebo sociální protestní hnutí v 21. století. Tentokrát se jeho prostřednictvím vydáme do Palestiny, na jejímž území v minulém století vznikl Stát Izrael.

A je to právě téma okupace Palestiny, kterému se také poměrně často věnujeme na stránkách anarchistické revue Existence již od jejího znovuobnovení. Je zcela evidentní, že jako anarchisté se stavíme proti okupaci a na stranu utiskovaných. V očích okupační moci a jejích zastánců nás to řadí do kategorie, kterou pro kritiky okupace a izraelské formy apartheidu vymysleli, mezi tzv. nové antisemity. Jenže nic nemůže být vzdálenější skutečnosti. Když vás lidé obhajující rasistickou politiku, segregaci a etnické čistky obviňují z rasismu, ocitáte se rázem ve světě orwellovského newspeaku, kde válka je mír a svoboda je otroctví. Těžko pak vysvětlit, že odmítáme popírače holocaustu a zasazujeme se za uznání jeho dalších podob, jako třeba té, kdy v koncentračních táborech v režii českých dozorců umírali Romové a Romky. Těžko pak vysvětlit, že jako jedni z mála blokujeme pochody ultrapravičáků pražským židovským městem. Těžko pak vysvětlit, že naši kamarádi a kamarádky jsou i mezi Židy. A těžko pak vysvětlit náš zájem o historii anarchistického hnutí, která zahrnuje i židovské anarchisty a anarchistky. Jsou nám totiž vlastní stejně jako ostatní, protože je to právě anarchismus, který odmítá rozdělovat lidi podle jejich barvy kůže a etnicity. A je to právě anarchismus, který spojuje neprivilegované bez ohledu na tyto kategorie v boji za svobodnou a samosprávnou společnost bez útlaku a vykořisťování. Celý příspěvek

A3: Do důchodu daleko

Sté číslo nástěnných novin A3 je venku! Nadále tepe do nespravedlností, útlaků a diskriminací! Stahujte, tiskněte a šiřte!

Text A3 na afed.cz.

A3 (leden 2017) ke stažení ZDE.

 

Činnost AF v roce 2016

Nakladatelství AF připravilo leták s přehledem loňských aktivit anarchistů a anarchistek spolupracujících v rámci Anarchistické federace.

Text s odkazy naleznete na webu afed.cz.

Leták Činnost Anarchistické federace v roce 2016 si můžete stáhnout ve formátu pdf ZDE.

 

 

PF 2017

Kolektiv Nakladatelství Anarchistické federace přeje všem čtenářům a čtenářkám všechno nejlepší do nového roku. A doufáme, že mezi to nejlepší budou patřit i naše publikace.

Ty vydáváme především proto, abychom šířili povědomí o anarchistických myšlenkách a seznamovali vás s bohatou, ale téměř neznámou historií anarchistického hnutí. Baví nás to, a to považujeme za nejdůležitější. Jde o svobodnou aktivitu, kterou děláme velmi často navzdory nedostatku volného času a prostředků. Jedinou odměnou je pro nás výsledek a pozitivní ohlasy od čtenářů. Jsme rádi i za ty kritické, pokud jsou konstruktivní a mají snahu rozvíjet anarchistickou publicistiku jako takovou.

Naše novoroční přání míří i za řadou našich spolupracovníků a spolupracovnic a ke všem těm, kteří se nějakým způsobem podílejí na šíření našich tiskovin a anarchistických myšlenek vůbec.

Nakladatelství AF není jen pracovní skupinou v rámci Anarchistické federace, ale je součástí antiautoritářského hnutí a širokého okruhu jeho sympatizantů. Toto hnutí se svými aktivitami snažíme rozvíjet a zároveň se my sami neobejdeme bez jeho podpory a zapojení. Proto si při této příležitosti neodpustíme apel na podporu anarchistických publikačních aktivit. Neberte je jako samozřejmost, která tady bude i bez vašeho přičinění.

A co chystáme v roce 2017? Rozhodně vydat další čtyři čísla anarchistické revue Existence. Opět budou jednotlivá čísla věnována konkrétním tématům, nové grafické zpracování časopisu ale bude pro mnohé překvapením. Předpokládáme, že obohatíme vaše knihovny a knihovničky řadou kapesních brožur a snad i nějakou tou knihou. Důraz bychom ale chtěli položit na stručnou prezentaci anarchistického světonázoru a vydat jakýsi „anarchismus pro začátečníky“. Takové materiály podle nás totiž chybí a na jejich základě se nám následně budou lépe rozvíjet další témata a anarchistické myšlenky více do hloubky. Nezůstaneme nic dlužni ani epizodám z dějin anarchistického hnutí a pro vlastníky čteček chceme pokračovat v postupném zpřístupňování vydaných publikací v elektronických formátech. Celý příspěvek

Práce ke stažení

Nakladatelství Anarchistické federace u příležitosti blížícího se lednového vydání nového čísla Existence na téma „Mýtus práce“, zveřejňuje ke stažení brožuru Práce, která vyšla v roce 2011 s podtitulem Proč se z práce stala otročina? Můžeme s tím něco dělat? S nově provedenou obálkou je publikace k dispozici jak ve formátu pdf, tak ve formátu pro čtečky.

Převážná část brožury obsahuje překlad textu od člena britské Anarchist Federation, který je zajímavým pohledem na vývoj ideologie práce. Vyjadřuje emoce, které v nás zanechává každodenní rutina. Zabývá se důležitými historickými posuny oboru, ze kterého se postupně transformovala „věda“ brilantně kombinující ekonomické zájmy s nejnovějšími psychologickými poznatky – řízení lidských zdrojů. V publikaci najdete argumenty proti systému práce, který do dnešní podoby vyrostl z potřeby zhospodárnění, zintenzivnění a zefektivnění vykořisťování. Obsahuje příklady vzdorů na pracovištích a také nástin principů, na základě kterých by se ve svobodné společnosti transformovala povaha práce do tvůrčí, osvobozující, produktivní a naplňující činnosti. Celý příspěvek

A3: Analýza dokázala hovno

Pokud analýza ukazuje, že je nízká nezaměstnanost, není to zdaleka žádná výhra, když charakter práce je, jaký je. Stahujte, tiskněte a šiřte prosincové číslo nástěnných novin A3.

Text A3 na afed.cz.

A3 (prosinec 2016) ke stažení ZDE.

 

A3: Čas na jinou logiku

Plundrování planety má za následek nevratné škody, které se dále prohlubují. Je třeba se rozloučit se sobeckou mentalitou kapitalismu. Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3.

Text A3 na afed.cz.

A3 (listopad 2016) ke stažení ZDE.

Po stopách adamitů

Adamité byli jednou z nejzajímavějších a také jednou z nejzáhadnějších heretických skupin v historii českých kacířských hnutí. Existovali vůbec? Nejsou zprávy o jejich „orgiích“ jen pomluvou a snahou ospravedlnit jejich likvidaci v očích tehdejší společnosti? Na tyto otázky se snaží moderní historiografie odpovědět už desítky let. Autoři stalinského období např. jejich rituální nahotu naprosto popírali jako soudobou propagandu směřující k jejich diskreditaci (předchůdci komunistického hnutí se přece něčeho takového nemohli dopouštět) a autoři z opačného politického spektra tento aspekt naopak používají k argumentaci, kam až můžou různé sociální experimenty, rozvrat tradičních hodnot a řádu vést. Teprve práce posledních dvaceti třiceti let, zejména Petra Čorneje a Františka Šmahela, se pokusily vnést do této problematiky objektivnější pohled. Nicméně mnohdy si odporující závěry a výklady jednotlivých autorů, opírající se už několik desítek let o stále stejné prameny, nemusí být ještě zdaleka vyčerpány a jejich nový výklad nemusí být ani tak vzdálen skutečnosti, jak by se mohlo na první pohled zdát. Možná to chce jen opustit „akademickou půdu“ a přítmí studoven a vydat se do míst, kde si několik desítek či stovek lidí chtělo vytvořit svůj „Ráj“ už teď, tady na zemi, a nechat je na sebe působit. Celý příspěvek

Španělská idea svobody

U příležitosti 80. výročí začátku Španělské občanské války jsme připravili několik textů, které se k této krátké, ale pro anarchisty důležité epizodě vracejí. Z historického hlediska šlo o jeden z nejrozsáhlejších anarchistických pokusů o realizaci myšlenek svobody a samosprávy. Pokus, který byl nakonec, stejně jako kdekoliv jinde, zvenčí násilím potlačen a utopen v krvi.

Více o publikaci ZDE nebo ZDE.