Radikální buddhismus

Recenze na knihu vydanou Nakladatelstvím Anarchistické federace.

Anarchistická idea jednoznačně stojí v opozici k nepřirozeným autoritám, jak těm reálným, tak těm imaginárním. Je to také důvod, proč za nepřítele považuje mimo jiné náboženství s jeho ideou všemu nadřazeného boha či od přírody oddělených božstev. Je to i důvod, proč byl tzv. křesťanský anarchismus naprostou většinou anarchistického hnutí (i přes jisté sympatie) odmítán, jelikož lidskou mysl neosvobozoval ze zajetí iracionality, ale naopak ji v ní utvrzoval. Jak se ale stavět ke směrům, které jsou označovány za náboženství, i když ve skutečnosti za nimi žádná idea boha nestojí, jako je kupříkladu buddhismus? Ani zde není odpověď jednoznačná. Na jedné straně nacházíme filozofii a metodu oproštění se od předsudků, na straně druhé institucionalizovaný náboženský systém, který omezuje lidi stejně jako jiná náboženství, a místo toho, aby předsudky a modly bořil, přímo se v nich vyžívá.

Jak z toho ven? Nápomocná by mohla být kniha vydaná letos v květnu u příležitosti sedmého ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy a nazvaná Radikální buddhismus. Malá čítanka (nejen) pro anarchisty. V knize obsažené texty vybral, přeložil a poznámkami a doslovem opatřil Max Šcur. Ten je dlouholetým anarchistou a v posledních pár letech také buddhistou. „S překvapením jsem zjistil, že mé anarchistické přesvědčení jen posílilo a že není vůbec v rozporu s buddhismem,“ říká v doslovu. Navíc mu pomohl částečně se oprostit od západní myšlenkové tradice, k níž sice anarchismus náleží, ale i tak se svou různorodostí vymyká ostatním západním názorovým systémům. Max konstatuje, že „buddhistická odpověď na utrpení leží v rovině nikoliv teoretické, nýbrž praktické, a to je první a zásadní věc, která ho s anarchismem sbližuje: i ten je v první řadě životní praxí, až posléze nějakou teorií“. Celý příspěvek

A3: Zadupat alternativu do země

Fízlové s politickou podporou konzervativců likvidují samosprávné projekty v athénské čtvrti Exarchia. Touhu po svobodě a důstojnosti ale nezastaví.

Stahujte, tiskněte a šiřte zářijové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (září 2019) ke stažení ZDE.

Anarchie funguje

Recenze na již nyní oblíbenou práci Petera Gelderloose vydanou v květnu Nakladatelstvím AF.

Pokud by se někdo zajímal hlouběji o anarchismus, bezesporu bych mu doporučil knihu Václava Tomka a Ondřeje Slačálka Anarchismus. Svoboda proti moci, která vyšla v roce 2006 a je obsáhlým přehledem vývoje anarchistických myšlenek jak v historickém sledu, tak v jejich rozmanitosti. Po letošním Anarchistickém knižním festivalu bych k tomu přidal ještě knihu Petera Gelderloose Anarchie funguje, která ilustruje to, jak zmíněné ideje mohou ať už vědomě či zcela mimovolně vypadat v praxi.

Od Nakladatelství Anarchistické federace to byla skvělá volba, jelikož její produkce se v posledních letech orientovala sice na skvělé a doporučeníhodné tituly, avšak se zaměřením zejména na historii. Anarchie funguje je mnohovrstevná práce, aniž by nutně tíhla k tomu stát se mnohastránkovou bichlí vhodnou pro lisování listí do herbáře, jakkoli by to zvolené téma umožňovalo. Její kouzlo tkví v tom, že nepopisuje případy fungující anarchie jednotlivě, ale promítá je postupně do témat, která s anarchistickou praxí (a s problémem společenského uspořádání a řešením rozličných sociálních situací) úzce souvisejí. Autor ale není ideologicky úzkoprsý, což umožňuje takový rozsah uvedených příkladů. Jsou z různých dob a různých míst, „celkem jich je asi devadesát. Třicet z nich je výslovně anarchistických; zbytek představují různé bezstátní, autonomní nebo vědomě antiautoritářské společnosti.“ Navíc se snaží vyhýbat idealizaci uváděných příkladů, jelikož poučné jsou často i jejich slabiny, mezi něž patří zejména izolace, falešná spojenectví, vnější represe, spolupráce se stávajícím systémem či dočasnost. Gelderloos často odkazuje na antropologické poznatky a snaží se vyvarovat zaběhnutého eurocentrismu, který se mnohdy nevyhýbá ani anarchistickému hnutí. „I sama ústřední otázka této knihy, totiž jestli může anarchie fungovat, je z podstaty eurocentrická.“ Sympatické také je, že autor není jen od stolu píšící akademik. Kniha je tak pro běžného čtenáře srozumitelná a navíc je opřená o mnoho vlastních pozorování a zkušeností z různých míst celého světa. Celý příspěvek

A3: Hudba s názorem

Letní festivaly nemusí být nutně jen o zábavě. Hudba může být také vhodným nositelem pozitivního poselství.

Stahujte, tiskněte a šiřte srpnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (srpen 2019) ke stažení ZDE.

A3: Návrat sloupu hanby?

Modlit se a poslouchat? Díky, nechceme. Ať jdou katolíci s mariánským sloupem k čertu, ne na Staromák. Stahujte, tiskněte a šiřte červnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (červen 2019) ke stažení ZDE.

A3: Co chtít od Evropy?

Co si myslíme o výsledku voleb do evropského parlamentu? Nic nového. Naším požadavkem nadále zůstává svět bez panovníků a parlamentů. Stahujte, tiskněte a šiřte květnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (květen 2019) ke stažení ZDE.

Novinky Nakladatelství Anarchistické federace

Ve dnech 18. a 19. května 2019 se bude v Praze na Žižkově konat sedmý ročník Anarchistického festivalu knihy. Jako vždy se můžeme těšit na bohatý doprovodný program a na stánky různých vydavatelů, antiautoritářských skupin a aktivistických kolektivů. Nebude samozřejmě chybět ani Nakladatelství Anarchistické federace. A stejně jako v předchozích letech jsme i letos pro naše čtenáře připravili hned několik knižních novinek. Zde jsou: Celý příspěvek

Druhá jarní zine párty

Po úspěšné premiéře z loňského jara bylo tak trochu zřejmé, že „Spring zine party“ nezemřela při porodu, a tak jsme se mohli těšit na druhý ročník, který se konal na stejném místě, tedy v podkroví smíchovské Eternie, a to v sobotu 4. května. Počasí bylo jako dělané k tomu, někam si zalézt a zůstat tam, proč tedy ne právě do Eternie.

Ačkoli byl oficiální začátek od dvou odpoledne, na místě to žilo už předtím, jednotliví autoři, kolektivy a distributoři vybalovali tiskoviny na připravené stolky. Tak jako loni tu ani teď nechyběl stánek s černo-rudou zástavou, na kterém se prezentovalo Nakladatelství Anarchistické federace a se svou nabídkou několika ročníků anarchistické revue Existence, knih a brožur. Celý příspěvek

Ziny na Sibiři

V sobotu 13. dubna se v brněnské Sibiři konal čtvrtý ročník přehlídky českých a slovenských fanzinů. Od druhé hodiny mohli návštěvníci procházet mezi stánky různých vydavatelů a vydavatelek zinů, které doplňovala také distra kapel. Přehlídka to byla vskutku pestrá – své výtvory představili tvůrkyně a tvůrci feministických zinů Rote Zora nebo Drzost, undergroundové nakladatelství Pravěk nebo Zádruha. Z jednotlivých titulů tu byly dál k dostání třeba Smrt, Telepatie, Destruktorrr nebo Kolyma. Nechybělo ani Nakladatelství Anarchistické federace, které kromě nové Existence nabízelo třeba kapesní brožury vydané před loňským bookfairem (Paralelní svět v barvě od Mikoly Dziadoka, Páskové a chuligáni od Romana Laubeho nebo brožurku o Malatestovi) a publikaci o sociální historii Ruska Ocelové století, a o jehož tiskoviny byl poměrně slušný zájem.

Přehlídku titulů doplňoval i doprovodný program. Ten zahájil kolektiv z brněnských Tří ocásků, který představil svou knihovnu. Její nabídka se pěkně rozrůstá, časem si v ní budete moct půjčit i knížky z Nakladatelství Anarchistické federace. Rozrůstá se jim i počet čtenářů, tedy zájemců o radikální literaturu s tématy jako gender a feminismus, anarchismus, filozofie, historie, DIY, ekologie, sociologie, ekonomie a další, což nás rozhodně těší. Celý příspěvek