Existence č. 1/2020: Klimatické hnutí

V editorialu minulého čísla jsme slíbili, že letos vydáme dvě čísla anarchistické revue Existence. Jenže sliby chyby. Hned na jaře jsme byli postaveni před zcela změněnou situaci: globální epidemie nemoci covid-19 a s ní spojená omezení. V důsledku toho muselo být zrušeno mnoho naplánovaných veřejných akcí, novému stavu se byla nucena přizpůsobit činnost mnoha kolektivů, a tím pádem také ubylo příležitostí, kde nabízet anarchistické tiskoviny. To je totiž pro vydávání časopisu, jakým je Existence, stěžejní. Řešením by samozřejmě bylo přejít pouze na elektronické vydávání, to znamená nabízet Existenci ve formátech pdf, mobi a epub, jak je to už léta běžné, avšak bez tištěné verze. Asi jsme beznadějný spolek staromilců, takže jsme se rozhodli jasně pro tištěnou verzi, i když je dopředu jasné, že půjde o ztrátový podnik – tedy více než obvykle. Nakonec tak letos vydáváme jen jedno číslo, jehož hlavní téma je věnováno klimatickému hnutí.

Klimatická krize je velmi naléhavá, a aby se předešlo nejhorším možným scénářům, je nutné jednat neprodleně a zastavit zejména fosilní průmysl s velmi silnou lobby a letitým propojením s politickou scénou. Jako anarchisté a anarchistky ale jdeme za požadavek konce spalování uhlí. V rámci klimatického hnutí razíme heslo: Neměňme klima, změňme systém. Anarchistický postoj při obraně klimatu zůstává striktně antikapitalistický, i když se anarchisté zapojují do iniciativ a koalic, které se v první řadě snaží vytvářet tlak na politiky a oslovovat veřejnost, aby nebyla lhostejná k osudu dalších generací. Naším cílem tedy není nějaký zelený kapitalismus, jenž se z uhlí přeorientuje na mnohem méně škodlivé způsoby získávání energie, nýbrž prosazení vize svobodné a samosprávné společnosti, kde nedochází k vykořisťování lidí ani přírody. Společnosti, jež se řídí mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“, tedy takového globálního společenství, které i přes veškerou potřebnou decentralizaci hledí na zájmy ostatních v opravdu celoplanetárním měřítku.

K tématu přinášíme hned několik rozhovorů přibližujících některé iniciativy za záchranu klimatu. Jako první odpovídá na otázky aktivista platformy Limity jsme my, v níž se angažují také mnozí anarchisté a anarchistky. Potom přichází na řadu středoškolská iniciativa globálního rozměru – Fridays for Future, a dále odpovídají dvě členky skupiny Univerzity za klima, v níž se, jak již název napovídá organizují studenti a studentky vysokých škol. Svou zkušenost přináší také bývalý aktivista platformy Extinction Rebellion. V těchto příspěvcích se snažíme sledovat zejména způsob, jakým se tyto skupiny organizují, jak rozhodují a jaké vyvíjejí aktivity. Téma pak uzavírají recenze na knihy, které nedávno vyšly v českém překladu a dotýkají se boje za klima. Jde o tituly Vzpoura proti zkáze od Jeremyho Brechera, Zpátky na zem od Bruna Latoura a Etika klimatické změny od Jamese Garveye.

Více o čísle se dočtete ZDE.

Distribuční místa, kde se bude v následující době objevovat nové číslo Existence k dostání, naleznete ZDE.

A samozřejmě máte možnost si ho také stáhnout v různých elektronických formátech:
PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení