Existence č. 2/2022: Anarchistická strategie

Pro podzimní číslo anarchistické revue Existence jsme jako hlavní téma zvolili „anarchistickou strategii“. Již dříve nám přišlo důležité zaměřit se na otázku vytváření anarchistické politiky, postojů ke konkrétním problémům a tomu odpovídajících způsobů práce. Se začátkem invaze Ruska na Ukrajinu se ale toto téma svým způsobem ukázalo ještě naléhavější. Zjišťujeme totiž, jak zavádějící a nezdravé může být nekritické používání sto let starých ideologických pouček. Jako strategické naopak vidíme zaměřit se na kladení relevantních otázek, které odpovídají danému času a prostoru. Už jejich formulace a následná snaha o jejich upřímné zodpovídání nám napomáhá utvářet si vlastní cestu, kterou je podle nás třeba se ubírat. Avšak kriticky, s vědomím toho, že některé otázky je třeba v průběhu cesty přeformulovat, stejně jako přehodnotit některé odpovědi. Anarchismus je pro nás kompasem. Anarchismus tedy chápeme jako dynamický myšlenkový směr, nikoli jako strnulou a jednou provždy pevně danou ideologii.

V hlavním tématu tohoto čísla se mimo jiné vracíme k diskusi z přelomu milénia, kterou rozpoutal článek „Vykašlete se na aktivismus“, a tedy i k otázkám toho, jak vnímáme sami sebe, co pro nás znamená aktivismus, jaká jsou jeho možná úskalí
a co může revoluční organizace dělat v nerevolučních časech. Velký důraz pak klademe na analýzu jednotlivých problémů, sociální situace i kondice anarchistického hnutí, abychom na jejím základě mohli volit naše další kroky. Abychom byli konkrétnější, přinášíme aktualizaci staršího textu, který vzešel z dřívější diskuse v rámci Anarchistické federace (AF) a který se zabývá segmentací anarchistických cílů, aby se na jejich základě pustil do hledání vlastní anarchistické politiky. O tom, že by tato politika pro nás samotné neměla být projevem sebeobětování či nudnou rutinou, mluví text „Tvoje politika je kurva nudná“ přeložený z webu CrimethInc. Jako příklad přemýšlení nad způsoby anarchistické politické práce jinde, konkrétně v ruském prostředí, zveřejňujeme článek „Strategie aktivismu a pouličních akcí“ od finského anarchisty, který v Rusku dlouhé roky působil, Antti Rautiainena. Strategické myšlení přibližuje také úryvek z nové knihy Petera Gelderloose Řešení už jsou tady: Taktiky ekologické revoluce zdola. Ukazuje, jak globální proud hnutí odporu v posledním desetiletí vyvinul účinné metody reakce na překrývající se ekologickou a politickou krizi a připsal si mnohá vítězství.

Hned několika texty se vracíme k hlavnímu tématu předchozího čísla Existence, které neslo název „Vzdor invazi“ a bylo věnováno anarchistické reakci na vražednou okupační snahu Z-fašismu na Ukrajině. Poukázali jsme tehdy na historický spor v anarchistickém hnutí ohledně přístupu k první světové válce. Wayne Price ve svém textu „Malatesta o válce a národním sebeurčení“, jehož překlad se objevuje v tomto čísle, ukazuje jinou možnost čtení anarchistického myslitele Malatesty v souvislosti s válkou na Ukrajině. Důvody, proč někteří anarchisté odmítají podpořit
odpor vůči ruské invazi, se zabývá již zmiňovaný Antti Rautiainen v textu „Mylné představy o imperialismu“, kde se věnuje také anarchistickým historickým traumatům, která pak vedou k často falešným závěrům. Skupina ABC-Bělorusko argumentuje, proč je odpor proti Putinovi revoluční nutností, a přepis přednášky AF rozebírá falešné mýty ohledně války na Ukrajině, které se objevují na levici a mnohé i v samotném anarchistickém hnutí. Jeden z členů AF pak polemizuje s textem Italské anarchistické federace „Za nový anarchistický manifest proti válce“, čímž navazuje na kritické připomínky AF k prohlášení, které bylo vydáno v březnu
Internacionálou anarchistických federací, jejíž je AF členskou federací.

Dále v čísle najdete ohlédnutí za bojem, který vedli lidé před devíti lety o istanbulský park Gezi. Nemohli jsme opominout letošní povstání na Srí Lance, které z antiautoritářské perspektivy nahlíží rozhovor s tamním anarchistou. Vzpomínky anarchistky Laury Akai nás zavedou do Spojených států 70. a 80. let 20. století. A ještě mnohem dále v čase nás posune životní příběh francouzského anarchistického myslitele E. Armanda (1872–1962) a nekrolog Ricarda Florese Magóna (1874–1922), který zemřel před 100 lety, od Williama C. Owena.

A jako vždy nechybí pravidelné rubriky. Přehledu některých aktivit antiautoritářského hnutí v Česku, kterým náš časopis tradičně začíná, dominují delší reportáže z anarchistického Prvního máje na Střeleckém ostrově a z devátého ročníku pražského Anarchistického festivalu knihy. Rubrika Anarchistické federace informuje o novém komiksu z našeho nakladatelství, o veselých pražských grilovačkách či o smutné události, jíž bylo úmrtí Václava Tomka. Přehled textů z posledních
čísel nástěnných novin A3 se vyrovnává s tématy klerofašismu, rasismu, inflace, pokrytectví NATO a potřeby vyvlastňování oligarchů. No a na úplný závěr jako vždy recenze. Tu nejdelší si za rámeček asi nedá autor knihy o Luise Landové-Štychové (1885–1969). Dále se věnujeme titulům Jsou věznice překonané?, Padáme i na tvou hlavu, Ženy, které nechtěly mlčet, My jsme vám to říkali, Anarchie tady a teď, Vzájemná pomoc, Kronika jedné hladovky, Peklo pod španělským nebem, Věřit v šelmy a Pikola. A k tomu také recenze jednoho videoseriálu o antifašistickém umění.

Přejeme inspirativní čtení.

60 stran A4, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 70 Kč.
PDF ke stažení ZDE.
Verze pro čtečky e-knih a podobná zařízení: EPUB nebo MOBI.
Internetová distribuce: Roleta39