Marxova ekonomie pro anarchistky a anarchisty

Právě vyšla kniha s podtitulem „Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie“ od Wayna Price, který se svým kamarádům a kamarádkám coby „marxisticky informovaný anarchista“ pokouší co nejstručněji přiblížit Marxovu kritiku politické ekonomie a konfrontovat ji s vývojem ve 20. století a kritikou z anarchistických pozic.

Wayne Price je dlouholetý antiautoritářský politický aktivista. Již jako teenager tíhl v 50. letech 20. století k pacifismu a anarchismu a v 60. letech a na počátku 70. let se účastnil hnutí proti vietnamské válce. Na konci 60. let se stal učitelem v systému newyorských veřejných škol a od 70. let až do svého odchodu do důchodu byl aktivní v politice učitelských odborů. V posledních letech pomáhal svými články, přednáškami a knihami vzdělávat příslušníky nové generace radikálů. V současné době je členem občanské skupiny Bronx Climate Justice North, která se zabývá klimatickou spravedlností a sídlí v severním Bronxu, a Metropolitní anarchistické koordinační rady v New Yorku.Je autorem tří knih – The Abolition of the State: Anarchist and Marxist Perspectives (Zrušení státu: Anarchistické a marxistické perspektivy; AuthorHouse, 2007); Anarchism and Socialism: Reformism or Revolution? (Anarchismus a socialismus: Reformismus, nebo revoluce?; Thoughtcrime Ink, 2010) a The Value of Radical Theory: An Anarchist Introduction to Marx’s Critique of Political Economy (Hodnota radikální teorie: Anarchistický úvod do Marxovy kritiky politické ekonomie; AK Press, 2013). Pravidelně přispívá na řadu webových stránek, včetně anarkismo.net, anarchistnews.org, utopianmag.com a infoshop.org.

V knize, kterou vydalo Nakladatelství AF, se Wayne Price snaží oddělit Marxovy teorie a myšlenky od jeho osobnosti. O té si, i když to tak z textu nemusí na první pohled vypadat, nedělá žádné iluze. V rozhovoru z roku 2018 například uvádí: „… základní systém se od Marxových dob příliš nezměnil. Základní analýza stále platí. Nemusíme znovu vynalézat kolo. Na druhou stranu většina marxistů neví, jak špatně se Marx choval ke svým soudruhům v První internacionále. On a jeho stoupenci obsazovali schůze svými příznivci a podobně. Hráli opravdu tvrdou hru. Marx si myslel, že zná všechny odpovědi, a tento postoj se promítl i do marxismu. Takže když se marxisté dostali k moci, mysleli si, že si mohou vyšlápnout na každého, kdo se jim postaví do cesty, protože mají přístup k absolutní pravdě.“ Tato slova také předznamenávají odpověď na skutečnost, proč většina režimů, které se odvolávaly na Marxovo učení, byla ve výsledku těžce autoritářská.

Poznat alespoň rámcově Marxovu analýzu kapitalismu jistě není nikdy na škodu. Často dokáže překvapit svou aktuálností.

132 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 110 Kč

 K sehnání na distribučních místech nebo v e-shopu Roleta39.