Bezvlastie. Z historie anarchistického hnutí v Bulharsku

Historie anarchistického hnutí v Bulharsku je velmi bohatá, ale u nás téměř neznámá. Sborník Bezvlastie se to snaží napravit. Přibližuje rozmach bulharského anarchistického hnutí a jeho boje, ale i perzekuce, jimž bylo vystaveno – přičemž ta nejničivější probíhala v režii bolševiků.

Publikace vznikla z popudu našeho kamaráda, kterého můžete znát pod označením Anarchočtenář coby provozovatele blogu Černorudý čtenářský deník. Je pravdou, že jeho původní návrh na brožuru v našem nakladatelství chvilku ležel, avšak po realizaci jiných plánů jsme se na něj mohlx s plným nasazením vrhnout. A práce to byla vskutku radostná, jelikož bohatost historie bulharského anarchistického hnutí nám přinášela stále nová a nová poznání a příběhy. Jsme si více něž jisti*é, že kdybychom chtělx téma pojmout opravdu zeširoka a vyčerpávajícím způsobem, pak bychom několik let připravovalx celou sérii knih a nedělalx přitom nic jiného.

Ze vzájemné spolupráce tedy vznikl sborník, který z velké části seznamuje také s osudy řady tamních anarchistek a anarchistů, kterým se přezdívalo bezvlastnici. Toto označení odvozené od slova „bezvládí“ nás inspirovalo k názvu celé publikace. V závěru jsme ke spolupráci přizvali ještě Ondřeje Slačálka, jenž připravil velmi zajímavý rozhovor s Javorem Tarinskim, který je spoluzakladatelem řeckých anarchistických webových stránek a nakladatelství Auftoleksi a dlouhodobě se věnuje dějinám bulharského anarchismu.

Anarchočtenář původně připravil coby úvod do tématu překlad od Nicka Heatha, který publikuje na známém webu libcom.org. Nakonec jsme ho ale nahradilx obsáhlejšími texty, jednak od Georgi Chadžieva, jenž je znám také pod pseudonymem Georges Balkanski) a pak z pera historika Vadima Damiera. Samostatnou kapitolu představují jednotlivé portréty. Vycházelx jsme zejména ze tří hlavních zdrojů: jednak z francouzského a ruského překladu knihy G. Chadžieva, dále z článků na webu bulharské anarchistické federace www.anarchy.bg (většinu historických příspěvků napsal Marin Karaivanov, některé pod pseudonymem Makar) a také z článků Nicka Heatha na „libcomu“. Do sborníku je přidána reportáž Jacka Grancharoffa z bulharské anarchistické konference v roce 1993 spolu s rozhovorem s touto zajímavou postavou jak bulharského, tak (po jeho emigraci) australského anarchistického hnutí. Jedním ze stěžejních textů sborníku je pak text o osudech Aleksandara Nakova, které převyprávěl Anarchočtenář podle knihy Spis subjektu číslo 1218: příběh bulharského anarchisty. Nezapomnělx jsme ani na obrazovou přílohu s portréty většiny anarchistek a anarchistů, jimž jsou v publikaci věnovány samostatné medailonky.

244 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 180 Kč

K sehnání na distribučních místech nebo v e-shopu Roleta39.