Starý Antonio v novém hávu

Jak jsme již informovali 1. ledna, Anarchistická federace se připojila ke společnému prohlášení EZLN a především evropských skupin podporujících zapatistické povstání. Tato deklarace předjímá letošní návštěvu zapatistů v Evropě. V červenci, srpnu, září a říjnu roku 2021 se v Evropě zúčastní široké škály setkání mexické delegace CNI-CIG (Kongresu domorodých národů – Domorodé vládní rady), el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (Lidové fronty na obranu vody a země Morelos, Puebla a Tlaxcala) a EZLN (Zapatovy armády národního osvobození).

Pevně věříme, že se podaří zorganizovat nějaké z dílčích setkání také u nás. Rádi bychom toho využili jako příležitosti pro další seznamování se zapatistickým hnutím a tamní domorodou povstaleckou kulturou.

V tomto směru doporučujeme k přečtení zejména český překlad knihy od asi nejvýraznější postavy zapatistického povstání, Subcomandanta Marcose, který v květnu 2017 vydalo Nakladatelství AF. Nyní si můžete knihu Příběhy Starého Antonia zakoupit s novým přebalem od Jany Anny, grafičky z kolektivu Černá ruka. Publikaci oděnou do nového hávu seženete na pražském Žižkově v obchodě Roleta39 (Řehořova 33/39) nebo prostřednictvím jeho e-shopu.

Dále je stále k dispozici číslo anarchistické revue Existence, které je speciálně věnované zapatistickému povstání a vyšlo u příležitosti jeho pětadvacátého výročí. I to můžete sehnat v e-shopu Roleta39.

A jestli vás téma zapatismu a mexické revoluční tradice zaujalo, doporučujeme na e-shopu Roleta39 Šestou deklaraci z Lakandonské džungle a v angličtině například knihy The Zapatistas Dignified Rage, Zapantera Negra: An Artistic Encounter Between Black Panthers and Zapatistas, Zapata of Mexico nebo Beyond Resistance: Everything. An Interview with Subcomandante Insurgente Marcos.

No a pokud chcete podpořit zapatistické komunity přímo, můžete tak učinit například nákupem zapatistické kávy. Její distribuci u nás zajišťuje družstevní kolektiv Black Seeds.

Anarchismus pro začátečníky

Dlouho plánovaná, ale až letos realizovaná brožura seznamuje se základními principy anarchismu, anarchistickým pohledem na svět, ale také na sebe sama. Vedle toho ukazuje šíři zájmů a aktivit anarchistického hnutí, které se týkají široké škály aspektů života člověka, společnosti i samotného hnutí.

Nečekejte žádné dlouhé citáty klasiků, přemíru cizích slov, nesrozumitelné filozofické rozbory ani historický exkurz plný jmen a dat. Publikace je velmi názorným úvodem do myšlenek anarchismu z pohledu, jenž odpovídá aktuální době. Je vhodná jak pro anarchisty a anarchistky, tak pro lidi, kteří se s myšlenkami anarchismu nikdy v životě nesetkali.

Návrh textu této přehledné knížečky byl dán k připomínkám členům a členkám Anarchistické federace (AF), takže její finální podoba může být považována za jakési kolektivní dílo AF. Naše nakladatelství věří, že Anarchismus pro začátečníky přitáhne k anarchistickým myšlenkám nové čtenáře a podnítí k jejich dalšímu studiu, a především k praktické aktivitě. Celý příspěvek

Statě o revoluci

Co se odehrálo v Bělorusku během horkého léta 2020? Proč zprávy z poměrně klidné postsovětské země najednou přitáhly pozornost celého světa? „Spontánní sebeorganizace společnosti, revoluční situace, nelegitimita voleb, to jsou všechno mýty, které snadno vyvrací hloubková analýza,“ cynicky prohlásil běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v září 2020.

Tato brožura je právě pokusem o takovou analýzu: popisuje příčiny skutečné revoluční situace v Bělorusku a důvody, které vedly k sebeorganizaci běloruské společnosti, aby se konečně postavila tamnímu brutálnímu režimu – jak jinak než za aktivní účasti běloruských anarchistů.

Zde publikované texty našeho kamaráda Maxe Ščura vznikly v červnu až září 2020 v bezprostřední reakci na vývoj v Bělorusku a jsou poznamenané emoční stopou tamních událostí.

Max Ščur: Statě o revoluci (česky o událostech v Bělorusku)
64 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 40 Kč.
K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech, jejich přehled naleznete ZDE (na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním – děkujeme za pochopení). Doporučujeme objednávat v e-shopu Roleta39.

Diář se odkládá

V nedávno vydaném čísle anarchistické revue Existence jsme avizovali přípravu diáře na rok 2021. Vzhledem k tomu, že diář na konkrétní rok není zrovna nadčasová publikace a situace není nakloněná tomu, abychom našli dostatek vhodných příležitostí rozdistribuovat do konce roku dostatečný počet kusů, rozhodli jsme se pro odložení jeho vydání. Diář už byl připraven k tisku, nyní se tedy postaráme o jeho předělání pro užití v roce 2022. Věříme, že v příštím roce bude dostatek příležitostí, aby si mohli zájemci s předstihem diář pořídit.

Anarchistické hnutí v Česku na přelomu 19. a 20. století mělo silnou tradici vydávání dělnických/revolučních kalendářů. Zpravidla šlo o graficky velmi pěkně vyvedené sbírky různých teoretických, osvětových a literárních textů, kde nechyběla ani poezie. I dnes ve světě narazíme na různé diáře z dílen anarchistických skupin. K této tradici se chce přidat i AF s diářem na rok 2022. Ten bude tematicky zaměřen na Španělskou revoluci (1936–1939). V diáři najdete stručně popsané události, které se k této významné etapě anarchistického hnutí vztahují. To vše pak uvede do souvislostí text, který vedle tehdejší sociální situace ve Španělsku popisuje také samotný průběh revoluce, fungování samosprávy pracujících, boje s nepřáteli revoluce (fašisty a bolševiky) či angažmá českých interbrigadistů. Každý měsíc diáře uvede reprodukce původních linorytů inspirovaných dobovými anarchistickými plakáty a texty písní, jež v té době zněly z úst španělských anarchistů a anarchistek.

Těm, kteří se těšili na diář již nyní, se velmi omlouváme.

O vydání diáře na rok 2022 budeme včas informovat.

 

Existence č. 1/2020: Klimatické hnutí

V editorialu minulého čísla jsme slíbili, že letos vydáme dvě čísla anarchistické revue Existence. Jenže sliby chyby. Hned na jaře jsme byli postaveni před zcela změněnou situaci: globální epidemie nemoci covid-19 a s ní spojená omezení. V důsledku toho muselo být zrušeno mnoho naplánovaných veřejných akcí, novému stavu se byla nucena přizpůsobit činnost mnoha kolektivů, a tím pádem také ubylo příležitostí, kde nabízet anarchistické tiskoviny. To je totiž pro vydávání časopisu, jakým je Existence, stěžejní. Řešením by samozřejmě bylo přejít pouze na elektronické vydávání, to znamená nabízet Existenci ve formátech pdf, mobi a epub, jak je to už léta běžné, avšak bez tištěné verze. Asi jsme beznadějný spolek staromilců, takže jsme se rozhodli jasně pro tištěnou verzi, i když je dopředu jasné, že půjde o ztrátový podnik – tedy více než obvykle. Nakonec tak letos vydáváme jen jedno číslo, jehož hlavní téma je věnováno klimatickému hnutí.

Klimatická krize je velmi naléhavá, a aby se předešlo nejhorším možným scénářům, je nutné jednat neprodleně a zastavit zejména fosilní průmysl s velmi silnou lobby a letitým propojením s politickou scénou. Jako anarchisté a anarchistky ale jdeme za požadavek konce spalování uhlí. V rámci klimatického hnutí razíme heslo: Neměňme klima, změňme systém. Anarchistický postoj při obraně klimatu zůstává striktně antikapitalistický, i když se anarchisté zapojují do iniciativ a koalic, které se v první řadě snaží vytvářet tlak na politiky a oslovovat veřejnost, aby nebyla lhostejná k osudu dalších generací. Naším cílem tedy není nějaký zelený kapitalismus, jenž se z uhlí přeorientuje na mnohem méně škodlivé způsoby získávání energie, nýbrž prosazení vize svobodné a samosprávné společnosti, kde nedochází k vykořisťování lidí ani přírody. Společnosti, jež se řídí mottem „Mysli globálně, jednej lokálně“, tedy takového globálního společenství, které i přes veškerou potřebnou decentralizaci hledí na zájmy ostatních v opravdu celoplanetárním měřítku.

K tématu přinášíme hned několik rozhovorů přibližujících některé iniciativy za záchranu klimatu. Jako první odpovídá na otázky aktivista platformy Limity jsme my, v níž se angažují také mnozí anarchisté a anarchistky. Potom přichází na řadu středoškolská iniciativa globálního rozměru – Fridays for Future, a dále odpovídají dvě členky skupiny Univerzity za klima, v níž se, jak již název napovídá organizují studenti a studentky vysokých škol. Svou zkušenost přináší také bývalý aktivista platformy Extinction Rebellion. V těchto příspěvcích se snažíme sledovat zejména způsob, jakým se tyto skupiny organizují, jak rozhodují a jaké vyvíjejí aktivity. Téma pak uzavírají recenze na knihy, které nedávno vyšly v českém překladu a dotýkají se boje za klima. Jde o tituly Vzpoura proti zkáze od Jeremyho Brechera, Zpátky na zem od Bruna Latoura a Etika klimatické změny od Jamese Garveye.

Více o čísle se dočtete ZDE.

Distribuční místa, kde se bude v následující době objevovat nové číslo Existence k dostání, naleznete ZDE.

A samozřejmě máte možnost si ho také stáhnout v různých elektronických formátech:
PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení

A3: Ženy proti tmářství

V Polsku probíhají protesty proti dalšímu omezení práva na potrat a konzervativně náboženské demagogii.

Stahujte, tiskněte a šiřte listopadové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (listopad 2020) ke stažení ZDE.

A3: Kdo za to může?

Z klimatické krize těží opět jen malá část nejbohatších na úkor všech ostatních.

Stahujte, tiskněte a šiřte říjnové číslo nástěnných novin A3!

Text A3 na afed.cz.

A3 (říjen 2020) ke stažení ZDE.