PF 2017

Kolektiv Nakladatelství Anarchistické federace přeje všem čtenářům a čtenářkám všechno nejlepší do nového roku. A doufáme, že mezi to nejlepší budou patřit i naše publikace.

Ty vydáváme především proto, abychom šířili povědomí o anarchistických myšlenkách a seznamovali vás s bohatou, ale téměř neznámou historií anarchistického hnutí. Baví nás to, a to považujeme za nejdůležitější. Jde o svobodnou aktivitu, kterou děláme velmi často navzdory nedostatku volného času a prostředků. Jedinou odměnou je pro nás výsledek a pozitivní ohlasy od čtenářů. Jsme rádi i za ty kritické, pokud jsou konstruktivní a mají snahu rozvíjet anarchistickou publicistiku jako takovou.

Naše novoroční přání míří i za řadou našich spolupracovníků a spolupracovnic a ke všem těm, kteří se nějakým způsobem podílejí na šíření našich tiskovin a anarchistických myšlenek vůbec.

Nakladatelství AF není jen pracovní skupinou v rámci Anarchistické federace, ale je součástí antiautoritářského hnutí a širokého okruhu jeho sympatizantů. Toto hnutí se svými aktivitami snažíme rozvíjet a zároveň se my sami neobejdeme bez jeho podpory a zapojení. Proto si při této příležitosti neodpustíme apel na podporu anarchistických publikačních aktivit. Neberte je jako samozřejmost, která tady bude i bez vašeho přičinění.

A co chystáme v roce 2017? Rozhodně vydat další čtyři čísla anarchistické revue Existence. Opět budou jednotlivá čísla věnována konkrétním tématům, nové grafické zpracování časopisu ale bude pro mnohé překvapením. Předpokládáme, že obohatíme vaše knihovny a knihovničky řadou kapesních brožur a snad i nějakou tou knihou. Důraz bychom ale chtěli položit na stručnou prezentaci anarchistického světonázoru a vydat jakýsi „anarchismus pro začátečníky“. Takové materiály podle nás totiž chybí a na jejich základě se nám následně budou lépe rozvíjet další témata a anarchistické myšlenky více do hloubky. Nezůstaneme nic dlužni ani epizodám z dějin anarchistického hnutí a pro vlastníky čteček chceme pokračovat v postupném zpřístupňování vydaných publikací v elektronických formátech.