Práce ke stažení

Nakladatelství Anarchistické federace u příležitosti blížícího se lednového vydání nového čísla Existence na téma „Mýtus práce“, zveřejňuje ke stažení brožuru Práce, která vyšla v roce 2011 s podtitulem Proč se z práce stala otročina? Můžeme s tím něco dělat? S nově provedenou obálkou je publikace k dispozici jak ve formátu pdf, tak ve formátu pro čtečky.

Převážná část brožury obsahuje překlad textu od člena britské Anarchist Federation, který je zajímavým pohledem na vývoj ideologie práce. Vyjadřuje emoce, které v nás zanechává každodenní rutina. Zabývá se důležitými historickými posuny oboru, ze kterého se postupně transformovala „věda“ brilantně kombinující ekonomické zájmy s nejnovějšími psychologickými poznatky – řízení lidských zdrojů. V publikaci najdete argumenty proti systému práce, který do dnešní podoby vyrostl z potřeby zhospodárnění, zintenzivnění a zefektivnění vykořisťování. Obsahuje příklady vzdorů na pracovištích a také nástin principů, na základě kterých by se ve svobodné společnosti transformovala povaha práce do tvůrčí, osvobozující, produktivní a naplňující činnosti.

„Obětujeme nejlepší část našich produktivních životů zájmu přežití, tedy zájmu zaměstnání. Je jako droga. Znecitlivuje nás a zamlžuje nám mysl výplatou, která nám umožní dopřát si ,výhody, které přináší konzumní hospodářství. Jako námezdní služebníci jsme nuceni k ,výdělečné činnosti, která spadá do rámce ideologií navržených tak, aby nás přesvědčily o osobní a sociální nutnosti ,mít zaměstnání. Pokud nepracujete a odmítáte se ponižovat na úřadu práce kvůli směšnému kapesnému, zbývá vám jediné – nejíst.“

Je třeba pochopit, že „my kapitalisty nepotřebujeme, to oni potřebují nás, abychom pro ně pracovali“, a vést svůj boj „za osvobození od práce“. Jakmile totiž bude kapitalismus zničen, můžeme se chopit vzrušující tvorby, jejímž účelem bude naplnění individuálního potenciálu a utváření nové komunity.

Závěrečnou část brožury pak tvoří dvě přílohy: texty Marie Trigony (Odpor a samospráva pracujících: strategické lekce z Latinské Ameriky) a José Antonia Gutiérreze (Pracující bez šéfů – samospráva pracujících v Argentině) přinášejí rozdílné úhly pohledů, jak přistupovat k samosprávným projektům v Argentině.

PDF ke stažení | EPUB ke stažení | MOBI ke stažení